Klassenmanagement – PABO Klassenmanagement, lesidee en lesvoorbereidingen voor leerkrachten Primair Onderwijs

Zowel Pabo-studenten als basisschoolleerkrachten moeten regelmatig kinderen observeren en beoordelen. Hiervoor heeft JaJuf.nl een aantal handige formulieren die je kunt downloaden, uitprinten en gebruiken in je groep. Je vindt in de links hieronder de formulieren.

Klassenmanagementformulieren

 1. Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders
 2. Groepsgewijs beoordelingsblad voor kringgesprekken
 3. Algemeen afkruisblad
 4. Weekrooster
 5. Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden
 6. Controlelijst voor het voorbereiden van een gesprek met ouders
 7. Overdrachtsformulier voor een volgende leerkracht
 8. Weektaak
 9. Lijst voor het noteren van gelezen boeken
 10. Lijst van aangeboden liedjes
 11. Lesoverzicht

Activiteiten December

 5 December Sinterklaas Lesidee Sinterklaas  9 December Chanoeka     21 December  Start winter    25 December  1e Kerstdag  Lesidee Kerst   26 December  2e Kerstdag    ...