Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders

Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders
Leerkracht: ________________________________________ Datum: ______________
Ouders: ________________________________________________________________
Waren er punten uit mijn voorbereiding die anders werkten dan ik gedacht had?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Waren er momenten waarop ik een verkeerde interventie koos? Waaraan merkte ik dat?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Waren er momenten dat ik te snel was met meedelen (conclu­sies, verklaringen) of met adviseren? Wanneer was dat?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wie is er in het gesprek het meeste aan het woord geweest? En wie het minst? Was dit, gezien de aard en het onderwerp van gesprek, de goede verdeling?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________