Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders

Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders
Leerkracht: ________________________________________ Datum: ______________
Ouders: ________________________________________________________________
Waren er punten uit mijn voorbereiding die anders werkten dan ik gedacht had?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Waren er momenten waarop ik een verkeerde interventie koos? Waaraan merkte ik dat?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Waren er momenten dat ik te snel was met meedelen (conclu­sies, verklaringen) of met adviseren? Wanneer was dat?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wie is er in het gesprek het meeste aan het woord geweest? En wie het minst? Was dit, gezien de aard en het onderwerp van gesprek, de goede verdeling?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                       

 

Coole Kikker Spellen

Coole Kikker spellen review

Vanaf het eerste levensjaar leren kinderen de beginselen van de sociale omgang met hun omgeving, en wordt de basis gelegd voor hun sociaal-emotionele competenties. In ...