Wanneer ICT inzetten?

Waar kan ICT ondersteuning bieden?

 • Algemene zorg
  • Met ICT een krachtige leeromgeving maken
  • Meer leerlinggericht en minder leerstofgericht werken
  • Klasorganisatie anders aanpakken
  • Van kennisoverdrager naar coach
 • Extra zorg
  • Via tutoring
  • Hoekenwerk
  • Differentiëren naar doelen
  • ICT en Zorg
 • Speciale zorg
  • Resultaten van het KVS verwerken met ICT
  • Formulier over diagnostisch onderzoek
  • MDO: te volgen procedure
  • Stappenplan
 • Bijzondere zorg
  • Leermoeilijkheden en leerstoornissen
  • Stoornissen
   • Dyslexie
   • Dyscalculie
   • ADHD
   • NLD
   • Autisme
  • Schooloverstijgende zorg