ICt Beleidsplan

Op je school wordt er al veel door de leerlingen met de computer of laptop gewerkt en de meeste kinderen weten hoe ze iets moeten schrijven met “word” of hoe ze een email moeten schrijven, maar verder dan dat komen ze nog niet. Je wilt ICT in de klas gaan uitbreiden binnen je school. In dit artikel wil ik daar dieper op ingaan. Zo wil ik je laten nadenken wat de aanleiding is om ICT een grotere plaats te geven binnen je school, wat het belang is van ICT in de klas en hoe ga je het aanpakken?

Waarom ICT in de klas
Allereerst, wat is de aanleiding om ICT een plaats te geven binnen je school.
Er zijn een aantal motieven die een school kan hebben waarom ze ICT in de klas belangrijk vinden;

Het economisch motief; Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert onze samenleving steeds meer naar een informatie- en kennismaatschappij waarbij onze kinderen steeds meer toegang hebben tot informatie. Ook de manier waarop men informatie kan verzamelen verandert steeds meer. Hier moet het onderwijs op inspelen, want we moeten onze leerlingen leren om deze nieuwe manier van informatie verzamelen en informatie te verwerken via computers en internet  te gaan gebruiken.

Het sociale motief; Niet alleen door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn er veranderingen, maar ook de kinderen zelf veranderen. Kinderen verwerken informatie tegenwoordig anders dan vroeger. Kinderen kijken naar het gehele aanbod van informatie en maken zelf een selectie van wat voor hen belangrijk is. Anders dan vroeger kunnen kinderen tegenwoordig veel meer informatie opnemen en ze maken nu zelf uit wat ze graag lezen en waar ze graag naar kijken en luisteren. De school en het onderwijs zal zich hieraan moeten aanpassen en daarbij moeten ze gebruik maken van ICT in de klas.

Het didactische motief; dit is waarschijnlijk het motief waarbij een leerkracht het eerste aan denkt bij de vraag over meer ICT in de klas. De didactief moet wel veranderen omdat de kinderen veranderen en de maatschappij verandert. Door bovengenoemde veranderingen komt de nadruk bij onderwijs steeds meer te liggen op het leren “leren”. De kinderen moeten leren om te gaan met veel informatie en informatiebronnen.

Wat wil je nu eigenlijk?
ICT in de klas kun je op verschillende manieren inrichten. Denk bijvoorbeeld aan ICT ter ondersteuning van de leerkracht of het schoolmanagement. Dit heeft weinig met de leerlingen van doen. Zij merken hier niet zo veel van. ICT waar de kinderen wel bij betrokken worden kun je richten op verschillende onderdelen van ICT. Een aantal wil ik hier uitlichten;


De kinderen iets leren over ICT. Denk bijvoorbeeld aan hoe je leerlingen leert om te gaan met een PC, wat is een PC nu eigenlijk, hoe werkt een PC, wat is software en wat is Internet en email. etc.


Kinderen iets leren met behulp van ICT; hierbij gebruik je ICT als een hulpmiddel. Laat je leerlingen een project uitwerken met een tekstverwerker of laat ze een tekening maken met behulp van een tekenprogramma.

Kinderen iets leren door middel van ICT; hierbij ga je het gebruik van computers en Internet integreren binnen het onderwijs. Zo kun je kinderen rekenspelletjes of toetsen laten doen op de computer. Of laat ze een spreekbeurt of project voorbereiden met Internet.  Hierbij is het belangrijk dat je goed afweegt of het vervangen van een onderdeel van je les door ICT wel tijdwinst en onderwijsverbetering oplevert.

Hoe ga je het aanpakken?
ICT in de klas realiseer je niet door zomaar een aantal computers of laptops in de klas neer te zetten en te hopen dat de leerkracht de kinderen gaat stimuleren om ze ook werkelijk te gaan gebruiken en te verwachten dat de leerlingen ze automatisch gaan inzetten bij hun leren. Je moet hier als school toch echt een beleidsplan voor maken. Je moet jezelf een aantal vragen stellen, zoals waarom wil ik ICT in de klas? Wat wil ik bereiken met ICT in de klas? Bij welke vakken wil ik ICT inzetten? Ga ik laptops aanschaffen of kies ik voor een aantal PC’s? Komen de computers echt in de klas of ga ik een speciale computer ruimte maken? Wat is dan de meerwaarde van de computers in de klas versus een aparte ruimte? Kan ik gebruik maken van een Digibord? etc…

Het ICT beleidsplan.

In een ICT beleidsplan komen zaken te staan als meerjarige doelstellingen op het gebied van ICT binnen je school. Dit kun je uitdrukken door het maken van bijvoorbeeld leerlijnen, hardware en software. Je kunt gebruik maken van de checklist ICT beleidsplan om voor jezelf duidelijk te maken waar je allemaal aan moet denken bij het opstellen van je ICT beleidsplan. In de checklist staan zaken zoals, wat zijn je uitgangspunten, wat is je beginsituatie en wat is je gewenste situatie. Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk en hoe ga je het communiceren met je leerkrachten en ouders.