Visievorming Digitale Geletterdheid in het Primair Onderwijs

In het tijdperk van digitalisering speelt digitale geletterdheid een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge leerlingen. Het primair onderwijs staat aan de vooravond van grote veranderingen met de introductie van de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van een schoolbrede visie op digitale geletterdheid.

Het belang van digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid gaat verder dan alleen de basisvaardigheden van het gebruik van technologie; het omvat het begrijpen, gebruiken, en kritisch evalueren van digitale technologieën in een breed scala aan situaties. Volgens het peilingsonderzoek digitale geletterdheid van het Ministerie van Onderwijs, is er een groeiende behoefte aan structurele aandacht voor deze competenties in het onderwijs. Leerlingen moeten niet alleen digitale tools kunnen gebruiken, maar ook de impact ervan op de maatschappij begrijpen en digitale informatie kritisch kunnen beoordelen.

Visievorming binnen het team

De vorming van een schoolbrede visie op digitale geletterdheid vereist een collectieve inspanning van het schoolteam, inclusief leerkrachten en directie. Het proces van visievorming begint met het delen van inzichten en ervaringen, en het gezamenlijk verkennen van de betekenis van digitale geletterdheid binnen de context van uw school. Een effectieve aanpak is het organiseren van interactieve workshops onder begeleiding van een specialist waarbij gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen zoals het Visiespel Digitale Geletterdheid. Dit spel faciliteert discussies en helpt bij het identificeren van gemeenschappelijke waarden en doelstellingen rondom digitale geletterdheid.

Stappen voor het ontwikkelen van een schoolbrede visie

  1. Bewustwording creëren: Start met een algemene sessie om het belang van digitale geletterdheid te benadrukken en introduceer de conceptkerndoelen van het SLO.
  2. Dialoog en discussie: Gebruik interactieve methoden, zoals het Visiespel, om gesprekken binnen het team te stimuleren. Dit helpt bij het verzamelen van diverse perspectieven en het bouwen van een gezamenlijk begrip.
  3. Gemeenschappelijke doelen vaststellen: Identificeer, op basis van de discussies, kernthema’s en doelen die belangrijk zijn voor uw school. Dit vormt de basis van uw visie op digitale geletterdheid.
  4. Actieplan ontwikkelen: Vertaal de geformuleerde visie naar concrete acties en integratieplannen in het curriculum. Betrek hierbij alle belanghebbenden, van leerlingen, leerkrachten tot ouders.
  5. Evaluatie en bijstelling: Zie de visie niet als een statisch document, maar als een levend onderdeel van schoolontwikkeling. Regelmatige evaluatie en aanpassing zorgen ervoor dat de visie actueel blijft en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

Het ontwikkelen van een schoolbrede visie op digitale geletterdheid is geen eenmalige actie, maar een continu proces van reflectie, dialoog, en ontwikkeling. Door als team samen te werken en iedereen te betrekken bij het proces, creëert u een sterke basis voor de integratie van digitale geletterdheid in het onderwijs. Dit bereidt uw leerlingen niet alleen voor op de digitale toekomst, maar draagt ook bij aan hun algemene ontwikkeling als kritische, creatieve en verantwoordelijke burgers van de wereld.

Dit artikel is bedoeld om het gesprek over digitale geletterdheid in het primair onderwijs te stimuleren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een gedragen schoolbrede visie.