Controlelijst voor het voorbereiden van een gesprek met ouders

Controlelijst voor het voorbereiden van een gesprek met ouders

 

Leerkracht: _______________________________________________ Datum: ________
Ouders/verzorgers: ________________________________ Kind: __________________
Wat weet ik van de ouders. Wat zijn hun opvattingen en verwachtingen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hoe zullen ze het gesprek opnemen?
_______________________________________________________________________
Wat is het doel van het gesprek?
_______________________________________________________________________
Heb ik de gespreksinhoud voldoende voorbereid?
In welke volgorde zou ik de punten/argumenten bij voorkeur presenteren?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ben ik voldoende op de hoogte van de voorafgaande gebeurtenissen/gesprekken?
_______________________________________________________________________
Vind ik de plaats geschikt?
_______________________________________________________________________
Is het tijdstip geschikt en is er voldoende tijd?
_______________________________________________________________________
Wat doe ik als ouders het eventuele advies niet overnemen?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________