Overdrachtsformulier voor een volgende leerkracht

Overdrachtsformulier voor een volgende leerkracht
 

 
 
Naam: ____________________________________________ Geboortedatum: _______
 
Datum van invullen: ______ door ____________________________________________
 
van groep: ______ Broertjes/ zusjes: _________________________________________
 
Ouders/verzorgers: _______________________________________________________
 
                       
 
Opmerkingen over de thuissituatie: __________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Opmerkingen over het gedrag: ______________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
Opmerkingen over de lichamelijke conditie van het kind: __________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Opmerkingen over de leergebieden (met eventuele leerproblemen):  
 
Rekenen: ______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Taal: ___________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Spelling: ________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Lezen: _________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
AVI: _________________________________ of DMT: __________________________
 
 
 
 
Overdrachtsformulier voor een volgende leerkracht (vervolg)
 
Opmerkingen over eventuele extra hulp:
 
Rekenen:         0 bi
nnen de groep                   0 buiten de groep
 
0 met gebruik van de gewone leerstof            0 met gebruik van extra materiaal:
 
_______________________________________________________________________
 
Taal:                0 binnen de groep                   0 buiten de groep
 
0 met gebruik van de gewone leerstof            0 met gebruik van extra materiaal:
 
_______________________________________________________________________
 
Spelling:          0 binnen de groep                   0 buiten de groep
 
0 met gebruik van de gewone leerstof            0 met gebruik van extra materiaal:
 
_______________________________________________________________________
 
Lezen:             0 binnen de groep                   0 buiten de groep
 
0 met gebruik van de gewone leerstof            0 met gebruik van extra materiaal:
 
_______________________________________________________________________
 
Opmerkingen over het werkgedrag: ___________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Opmerkingen over de sociaal- emotionele ontwikkeling: ___________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Anders namelijk: _________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________