ICT coördinator

Welke bijdrage kan de ICT coördinator leveren inzake preventie en remediëring, communicatie en infrastructuur.

 

 • Welke bijdrage kan de ICT-coördinator leveren inzake preventie en remediëring?

  • opstarten, opvolgen en optimaliseren van kindvolgsysteem
  • uitwerken en bijsturen van rapporten
  • verwerken van gegevens: bijv. van foutenanalyses…
  • toepassen van ICT-competenties en daaraan gelinkte, uitgewerkte leerlijnen
 • Welke bijdrage kan de ICT-coördinator leveren inzake communicatie?

  • met ouders
   Hoe kan de school op een efficiëntere manier met ouders communiceren? bijv. rapport, schoolkrant, nieuwsbrief, e-mail, gegevensfiches…
  • met leerkrachten
   Hoe slaagt de ICT-coördinator erin om gelijkgericht te werken met de collega’s?
   • Zijn er kansen om eigen begeleidingsvaardigheid te verbeteren?
   • Is er mogelijkheid tot hospiteren?
   • Hoe krijgen leerkrachten die niet zover staan, de kans om zich wat te bekwamen?
   • Hoe kan de samenwerking met de collega’s geoptimaliseerd worden?
   • Hoe kan de ICT-coördinator erachter komen waar de leerkracht op het vlak van ICT staat?
   • Welke software is er aanwezig en wat zijn de noden? (inventaris)
  • met kinderen
   Welke mogelijkheden krijgen de kinderen om te leren met, door middel van en over ICT?
   Welke mogelijkheden bieden internet en e-mail?
 • Welke bijdrage kan de ICT-coördinator leveren inzake infrastructuur?

  • Beschikt iedere klas over zijn computer(s)?
  • Is er een computerklas en hoe wordt die georganiseerd?
   • Toestellen in netwerk? Draadloos of niet?
   • Desktops of laptops?
   • Hoe is het gesteld met de beveiliging?
   • Server-based of peer to peer?
   • Mobiele computerklas?
   • Voldoende controle? Netiquette?
   • Opstelling van de toestellen? Ergonomie: staan de toestellen op juiste hoogte? RSI: houding van de kinderen?
   • Beurtrol? Komen alle klassen aan bod?

 

ADHD en Dyslexie

Dubbeldiagnose dyslexie en AD(H)D

…De laatste tijd, nu hij op een theateropleiding zit, zien we dat jongetje van toen terug. Daarvoor, op school, was hij het vertrouwen en de ...