ICT coördinator

Welke bijdrage kan de ICT coördinator leveren inzake preventie en remediëring, communicatie en infrastructuur.

 

 • Welke bijdrage kan de ICT-coördinator leveren inzake preventie en remediëring?

  • opstarten, opvolgen en optimaliseren van kindvolgsysteem
  • uitwerken en bijsturen van rapporten
  • verwerken van gegevens: bijv. van foutenanalyses…
  • toepassen van ICT-competenties en daaraan gelinkte, uitgewerkte leerlijnen
 • Welke bijdrage kan de ICT-coördinator leveren inzake communicatie?

  • met ouders
   Hoe kan de school op een efficiëntere manier met ouders communiceren? bijv. rapport, schoolkrant, nieuwsbrief, e-mail, gegevensfiches…
  • met leerkrachten
   Hoe slaagt de ICT-coördinator erin om gelijkgericht te werken met de collega’s?
   • Zijn er kansen om eigen begeleidingsvaardigheid te verbeteren?
   • Is er mogelijkheid tot hospiteren?
   • Hoe krijgen leerkrachten die niet zover staan, de kans om zich wat te bekwamen?
   • Hoe kan de samenwerking met de collega’s geoptimaliseerd worden?
   • Hoe kan de ICT-coördinator erachter komen waar de leerkracht op het vlak van ICT staat?
   • Welke software is er aanwezig en wat zijn de noden? (inventaris)
  • met kinderen
   Welke mogelijkheden krijgen de kinderen om te leren met, door middel van en over ICT?
   Welke mogelijkheden bieden internet en e-mail?
 • Welke bijdrage kan de ICT-coördinator leveren inzake infrastructuur?

  • Beschikt iedere klas over zijn computer(s)?
  • Is er een computerklas en hoe wordt die georganiseerd?
   • Toestellen in netwerk? Draadloos of niet?
   • Desktops of laptops?
   • Hoe is het gesteld met de beveiliging?
   • Server-based of peer to peer?
   • Mobiele computerklas?
   • Voldoende controle? Netiquette?
   • Opstelling van de toestellen? Ergonomie: staan de toestellen op juiste hoogte? RSI: houding van de kinderen?
   • Beurtrol? Komen alle klassen aan bod?