Lesoverzicht

Lesoverzicht

 

 

 
 
Vak:_____________________________ Onderwerp: ____________________________
 
Leerkracht: _________________________ Datum: ___________ Groep: ____________
 
 
Lesdoel(en): _____________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
Lesnummer: ___ Handl. bl. __________ LLn. b. blz. __________ Werkblad __________
 
Ander materiaal: __________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Beginsituatie: ____________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Lesinhoud in stappen: _____________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
Evaluatie van de les: ______________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
 
Lesoverzicht