Groepsgewijs beoordelingsblad voor kringgesprekken

Groepsgewijs beoordelingsblad voor kringgesprekken 

 

Beoordeeld door: ________________________________________ Groep: __________
Data inbreng in het gesprek
Zinsbouw
Vloeiend
Uitspraak
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<span style=”