Algemeen afkruisblad

Algemeen afkruisblad 
Onderwerp: __________________ Leerkracht(en): __________________ Groep: _____
01
02
03
04
05
06
07
08

 

Emotie les

Kinderen leren omgaan met hun eigen emoties, wanneer ze die gebruiken en ze die laten associeren met plaatjes, eigen ervaringen en anderen.