Algemeen afkruisblad

Algemeen afkruisblad 
Onderwerp: __________________ Leerkracht(en): __________________ Groep: _____
01
02
03
04
05
06
07
08

 

Drama les Standbeelden

Je leert de kinderen om op een bepaald teken als standbeeld stil te staan. Na mate de les verloopt kun je ook leerlingen elkaar als ...