Algemeen afkruisblad

Algemeen afkruisblad 
Onderwerp: __________________ Leerkracht(en): __________________ Groep: _____
01
02
03
04
05
06
07
08

 

Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen

Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen       Naam: _____________________________________________ Groep: ______________   Data: _________________________ Ingevuld door: _____________________________     1 Let het kind op de leestekens? ...