ICT

Pedagogische strategieën voor de ontwikkeling van computational thinking bij kleuters

In een wereld die steeds meer gedreven wordt door technologie speelt de manier waarop we denken en problemen benaderen een belangrijke rol. Hier introduceert het concept computational thinking zich. CT is een manier van denken die mensen in staat stelt om complexe problemen op een gestructureerde manier te benaderen, deze te ontleden in kleinere, beheersbare taken, patronen te herkennen, abstract te denken en algoritmisch te redeneren. In essentie gaat het om het gebruik van computertechnieken om menselijke problemen op te lossen. Het vroegtijdig introduceren van CT in het onderwijs geeft kinderen een set tools die waardevol zullen zijn in veel aspecten van hun toekomstige leven en carrière.

Effectieve implementatie van Computational Thinking in het kleuteronderwijs is niet alleen afhankelijk is van technologie, maar ook van pedagogische benaderingen die de ontwikkelingsbehoeften van kinderen begrijpen. Een van de belangrijkste aanbevelingen die we basisscholen willen geven is investeren in professionele ontwikkeling voor leerkrachten, gericht op het integreren van CT-vaardigheden in het dagelijkse curriculum. Het integreren van deze vaardigheden in het dagelijkse curriculum kan gedaan worden met inachtneming van de volgende aandachtspunten:

Beginnende CT-vaardigheden bij Kleuters

Het is belangrijk om CT-vaardigheden al op jonge leeftijd te introduceren, aangezien kleuters al vroege tekenen van CT-gerelateerde vaardigheden vertonen. Het is echter belangrijk om activiteiten en benaderingen aan te passen aan de ontwikkelingsfase van kleuters. Het gebruik van concrete, fysieke objecten zoals bouwblokken blijkt zeer effectief te zijn om kleuters te helpen abstracte CT-concepten te begrijpen. Het integreren van tastbare elementen in lesactiviteiten kan de leerervaring van kleuters verrijken. Enkele voorbeelden hoe dit in de praktijk uit te voeren:

 • Basis probleemoplossing: Stimuleer dit met activiteiten zoals het matchen van vormen en kleuren, het oplossen van eenvoudige puzzels of het bouwen van torens met blokken.
 • Planningsvaardigheden: Ondersteun dit door activiteiten als het stap voor stap opbouwen van een eenvoudige structuur met Lego of het op volgorde leggen van afbeeldingen om een verhaal te vertellen.
 • Hypothesen vormen en testen: Bevorder dit door eenvoudige experimenten zoals het planten van zaadjes en te voorspellen welke het snelst zullen groeien, of het uitproberen van verschillende manieren om een bal te laten rollen en te kijken welke het verst gaat.
 • Programmeervaardigheden: Vermijd complex programmeren en kies voor eenvoudige, spel-gebaseerde programmeer activiteiten die passen bij hun leeftijd, zoals het gebruik van een Bee-Bot of ScratchJR.
 • Strategie ontwikkeling: In plaats van bordspellen die complexe strategieën vereisen, zoals schaken, kies voor eenvoudigere spellen die basisvolgorde en beurten bevatten.

Pedagogische Benaderingen in CT-Onderwijs

Er zijn verschillende pedagogische benaderingen en strategieën om CT bij kleuters te bevorderen. Zowel ongekoppelde (zonder technologie) als gekoppelde (met technologie) activiteiten kunnen worden toegepast. Het is belangrijk om diversiteit in lesmethoden te omarmen. Enkele voorbeelden die in de praktijk toe te passen zijn:

Ongekoppelde Activiteiten (Zonder technologie)

 • Patroonherkenning en -creatie: Laat kleuters patronen maken met fysieke objecten zoals gekleurde blokken of kralen. Dit helpt bij het ontwikkelen van essentiële vaardigheden in het herkennen en voorspellen van sequenties.
 • Sorteer- en Classificatie activiteiten: Gebruik alledaagse voorwerpen om groepen te maken op basis van eigenschappen zoals grootte, kleur of vorm. Dit stimuleert logisch denken en categorie vorming.
 • ‘Als-Dan’ Spelletjes: Eenvoudige spelletjes waarbij ‘als-dan’ scenario’s worden gecreëerd, helpen kinderen te begrijpen hoe acties leiden tot bepaalde uitkomsten, een fundamenteel principe in programmeren.

Gekoppelde Activiteiten (Met technologie):

 • Gebruik van ScratchJr: Deze app leert (oudere)kleuters om met behulp van eenvoudige drag-and-drop programmeerblokken interactieve verhalen of spellen te maken. Het is een uitstekende manier om de basisprincipes van programmeren op een speelse manier te introduceren.
 • Interactieve Verhaal Spellen:Er zijn diverse online platforms die interactieve verhalen spellen aanbieden. Deze spellen moedigen sequentieel denken en creativiteit aan, terwijl kinderen leren hoe digitale verhalen worden opgebouwd. Bijvoorbeeld “maak het verhaal weer goed” van Gynzy.
 • Educatieve Apps: Apps zoals ‘Kodekraker’, ‘Kodable’ of ‘Bee-Bot’ zijn speciaal ontworpen voor jonge kinderen en introduceren programmeren via spelletjes en uitdagingen die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau.

Afwisseling, ontwikkelingsniveau en betrokkenheid

 • Afwisseling: Zorg voor een goede balans tussen ongekoppelde en gekoppelde activiteiten. Niet elke les hoeft technologie te omvatten, en soms kunnen concepten beter worden begrepen via tastbare, fysieke activiteiten.
 • Aanpassing aan het kind: Stem activiteiten af op de individuele behoeften, interesses en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Kinderen leren op verschillende manieren, dus diversiteit in lesmethoden is belangrijk.
 • Betrokkenheid en plezier: Zorg ervoor dat activiteiten boeiend, leuk en binnen de belevingswereld van het kind zijn. Dit verhoogt de interesse en betrokkenheid van kleuters, wat essentieel is voor effectief leren.

Professionalisering en Interdisciplinaire Integratie

Leraren spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van CT-vaardigheden bij kleuters. Het is, zoals aan het begin van dit hoofdstuk al aangeven, van belang dat leraren worden getraind in het integreren van CT in kleuteronderwijs. Opleidingsprogramma’s voor leraren moeten worden ontwikkeld of verworven om hen in staat te stellen effectieve CT-leraren te worden. Het integreren van CT in verschillende leergebieden, zoals rekenen en taal, kan de algehele CT-ontwikkeling van kleuters versterken. Scholen kunnen daarbij de volgende overwegingen in acht nemen:

Professionalisering

 • Professionele Ontwikkelingsprogramma’s: Organiseer trainingen en workshops voor leraren over het integreren van CT in het kleuteronderwijs. Dit kan variëren van online cursussen tot interactieve workshops.
 • Peer Learning: Moedig leraren aan om kennis en ervaringen te delen over effectieve CT-onderwijsstrategieën. Dit kan via peer learning sessies of studiegroepen.

Integratie in Verschillende Leergebieden

 • CT in Rekenen: Integreer CT-activiteiten in rekenlessen, zoals het gebruik van eenvoudige algoritmen voor het oplossen van rekenkundige problemen of het ordenen van getallen.
 • CT in Taal: Gebruik verhalen waarbij kleuters de juiste volgorde moeten aangeven, wat een vorm van algoritmisch denken is.
 • CT in Kunst: Combineer CT met kunstprojecten, bijvoorbeeld door patronen te ontwerpen of te werken met symmetrie, wat ook het ruimtelijk inzicht bevordert.

Leermaterialen

 • Speciaal Ontworpen Educatieve Materialen: Schaf leermaterialen aan die specifiek gericht zijn op CT-vaardigheden, zoals spelletjes, puzzels, en interactieve verhalen die logisch denken en probleemoplossende vaardigheden stimuleren.
 • Handleidingen voor leraren: Biedt leraren handleidingen en lesplannen aan die hen helpen bij het integreren van CT-activiteiten in hun dagelijkse lessen.

Door deze aanbevelingen in acht te nemen, kunnen leraren en basisscholen bijdragen aan de ontwikkeling van CT-vaardigheden bij kleuters en hen beter voorbereiden op de eisen van de moderne wereld.


Wil je het hele onderzoeksverslag lezen? Stuur me dan een berichtje!

Help de rijmpiet!

Je helpt de rijmpiet die niet meer kan rijmen samen met de kinderen, dit kunnen alleen rijmwoorden zijn (groep 1), maar ook hele zinnen (groep ...