Vereenigd Oost-Indische Compagnie

 
Beginsituatie
Ik heb een combinatie gemaakt van het feit dat dit jaar de V.O.C. (Vereenigd Oost-Indische Compagnie) zijn 400-jarig bestaan viert en het feit dat het thema van de kinderboekenweek dit jaar “boten” is.
Ik geef in de les (overleg met mentor) uitleg over de V.O.C.
Na kinderboekenweek is er een inloopavond op school waarbij de ouders een kijkje in de klas van hun kind kunnen nemen. Het is de bedoeling dat er in de klas werkstukjes te zien zijn m.b.t. de kinderboekenweek. Ik wil dit gaan invullen d.m.v. het onderwerp V.O.C. en hierover ideeën op doen samen met de leerlingen gebruik makende van de informatie die ik hun geef over de V.O.C. en het daarbijbehorende door mij voorgelezen verhaal.
Ik wil een boek in passages gaan voorlezen. Het verhaal moet zich afspelen in de tijd van de V.O.C. en moet betrekking hebben op kinderen.
 
Doelen voor de kinderen
 1. Wat is het V.O.C./het ontstaan van de V.O.C.
 2. Hoe gaan wij de inloopavond als groep invullen
 
Mijn leerdoelen
  1. Juiste verhaal keuze
  2. Enthousiasme opwekken bij de kinderen m.b.t. de inloopavond
 
Introductie van het verhaal
In het kort iets vertellen over de V.O.C.
De V.O.C.
In de 16e eeuw beheersten de Portugezen de handel tussen Azie en de Nederlandse kooplieden.
Er werd gehandeld in o.a. specerijen, textiel, koffie, thee, suiker, goud, tin, koper, edelmateriaal.
Eind 16e eeuw kwam de handel met Azie in handen van grote banken en firma’s.
In Amsterdam besloot een groep kooplieden zelf met een vloot een handelsweg op te richten met Azie, dit lukte en meerdere kooplieden volgden hun voorbeeld.
Zo gebeurd het dat er binnen een paar jaar 65 schepen vanuit Nederland naar Azie zeilde.
Dit leidde natuurlijk voor onderlinge concurrentie, waarna men probeerde de kooplieden tot samenwerking te bewegen door de oprichting van de V.O.C. en deze V.O.C. het alleenrecht te geven voor de handel op Azie.
Op 20 maart 1602 werd de V.O.C. opgericht.
Duur: 10 min.
Korte samenvatting waar het boek over gaat.
De hoofdpersoon in het boek is een jongen, Reinout van Veghel. Het verhaal speelt zich af eind 16e eeuw.
Reinout krijgt de kans om uit het rasphuis (gevangenis waarin de gevangen de taak hadden hout te raspen) te komen door te gaan varen met een koopvaardijschip van de V.O.C. naar Java. Door het tekort aan zeelieden werd de bemanning van zo’n schip vaak uit tuchthuizen, weeshuizen en gevangenissen gehaald.
Reinout grijpt deze kans en gaat varen op “de Hollandia”.
Tijdens de reis worden veel bemanningsleden ziek en gaan dood aan scheurbuik, de oorzaak is te weinig en slecht eten en drinken.
Dit komt omdat de kapitein de reis snel wil afleggen en daardoor meer winst maken.
Hij neemt geen tijd om vers eten en drinken in te slaan.
Reinout en zijn maten komen hier achter en besluiten hier wat aan te doen.
 
Mijn passage van deze les geeft een kennismaking weer van Reinout en zijn maten, en verteld hoe zij op het schip zijn terecht gekomen.
Ik wil in mijn volgende 2 stagedagen het boek uitlezen d.m.v. een stuk in het kort zelf te vertellen en een passage voor te lezen.
Duur van het voorlezen: 15 minuten
 
Evaluatie van het verhaal
Met de kinderen over het verhaal praten om te achterhalen of ze het verhaal snappen, leuk vinden.
Duur: 10 minuten

Veren van carnaval

Hier vindt je een uitgewerk activitied di ik had gedaan op een stge school in Curacao. Deze activitied moest ik maken voor de vak sova