Muzieknotatie met Harry Potter

Beginsituatie (algemeen en specifiek)
Sommige kinderen kunnen al noten lezen, andere kinderen nog niet. Er is nog nooit een les in gegeven.
 
Motivering
Voor ZMU4 heb ik het thema Harry Potter bedacht. Hierop heb ik deze les muzieknotatie bedacht.
 
Leerdoelen (voor leerlingen)
De kinderen maken kennis met muzieknotatie en werpen een eerste blik op notenschrift.
 
Leermiddelen
 
Werkblad Muzieknotatie
CD Harry Potter: Hedwig’s Theme
CD speler
 
 
Inleiding:
We gaan een gesprek voeren over muziek. Allereerst vraag ik welke kinderen een muziekinstrument spelen en welke kinderen al kunnen notenlezen. Ik laat deze kinderen uitleggen wat dat precies inhoud. Ik teken een notenbalk op het bord en laat een kind dat kan noten lezen uitleggen wat er staat.
 
Ik vertel de kinderen dat we vandaag allemaal gaan leren om een beetje te leren notenlezen. Ik deel de werkbladen uit.
 
Kern:
De kinderen lezen even kort door wat er op het werkblad staat. Daarna laat ik een keer het muziekstuk horen. Ik praat over de eerste opdracht en vraag aan een paar kinderen hoe zij dit zouden gaan doen. Een kind mag het op het bord voor komen doen.
 
Dan laat ik het stuk nog een keer horen en mogen alle kinderen de opdracht maken.
 
Ik laat ze verder de opdrachten maken. Iedere keer laat ik het stukje weer horen.
 
Slot / evaluatie
Ik ga met de kinderen samen de werkbladen nakijken en laat nog regelmatig de muziek horen. Ik praat met de kinderen over de antwoorden die zij hebben gegeven.