Overeenkomsten en kenmerken

Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie
 
Doel
         Het herkennen van overeenkomsten
         Het verwoorden van je keuze
         De begrippen kennen en gebruiken (bijv. rond, vierkant, lang, etc.)
         De kenmerken kennen en gebruiken (bijv. kleur, vorm, inhoud, gebruik)
 
 
 
 
 
 
 
 
Kring
De kinderen gaan de voorwerpen in die in de kring liggen verzamelen, ieder kind pakt spulletjes die bij elkaar horen. En vertellen waarom ze dat vinden.
Hierna zijn andere kinderen aan de beurt en gaan dezelfde voorwerpen opnieuw verdelen. Zijn er veranderingen en hoe kan dat?
 
Verwerking
De opdracht wordt herhaald, maar nu vertellen de kinderen niet waarom ze iets hebben verzameld. De andere kinderen moeten raden, waarom het zo is verzameld.
 
 
De kinderen zitten in de kring, een aantal kinderen mogen uit de voorwerpen opzoeken wat ze bij elkaar vinden horen.
 
Materiaal
– knopen, potloden, blokken, speelgoed, papier, etc.