Gevoelens en Emoties

 

Beginsituatie

 

De kinderen krijgen vaker n.a.v. een verhaal of een klassengesprek een tekenopdracht. In de
combinatie met uitbeelden wat ze gaan tekenen is bij de kinderen niet bekend.

 

Lesdoel voor de kinderen

 

De kinderen laten nadenken over emoties en gevoelens met de daarbijbehorende lichaamshouding en mimiek.

 

Onderwijsleermiddelen

 

    • Voor elk kind een blad met 6 cirkeltjes erop getekend en een blad met 1 grote cirkel erop getekend.
    • Stiften
    • Schoolbord en krijtjes
    • Kaartjes met emoties erop geschreven
    • Voorbeeld op papier getekend van huilen en blij zijn

 

Organisatie voor de les

 

Het kopiëren van de bladen met de cirkels

 

Inleiding van de les

 

Didactisch

 

Ik wil de ll. gaan motiveren door met een wat overdreven uiting van blijdschap de klas binnen te komen en aan daarna aan een willekeurige ll. vragen welke emotie ik heb laten zien. Ik vraag welke emoties de ll. nog meer kennen. Ik laat een vrijwilliger naar de gang gaan en geef hem de opdracht met een andere emotie de klas binnen te komen. Ik vraag aan de ll. wat het verschil is in lichaamshouding, mimiek en natuurlijk de emotie.
Vervolgens vertel ik dat we verschillende emoties gaan tekenen. Als voorbeeld zal ik de emotie huilen en blij zijn op het bord tekenen.

 

Organisatorisch

 

 

Na mijn uitleg laat ik een ll. de tekenbladen en stiften uitdelen.

 

Tijdsduur:

 

 

10 minuten

 

 

 

 

Tweede lesfase

 

Didactisch

 

Ik vertel dat het de bedoeling is dat we deze gezichten/smiley’s gaan invullen met een emotie.
Deze mogen ze zelf verzinnen, dus niet bij een ander afkijken. De emotie mogen ze er niet onder schrijven.
Een uitloopmogelijkheid voor de kinderen die de opdracht vlug verwerken is de opdracht om de emotie die je het beste getekend vind nog een keer te tekenen in de grote cirkel en tevens in te kleuren met een kleur die je bij die emotie vind passen
 tussentijdse evaluatie

 

 

Ik vraag aan de kinderen of er nog onduidelijkheden zijn.
Tijdsduur:

 

 

15 minuten

 

Derde lesfase

 

Ik vraag een willekeurige ll. of hij een gezicht van zijn blad wil laten zien en uitbeelden d.m.v. mimiek en gebaren. De andere leerlingen moeten dan raden welke emotie er bedoeld wordt.

 

Evaluatie van de les

 

Ik vraag aan de ll. wat zij van de les vonden. D.m.v. een kort klassengesprek wil ik te weten komen of het duidelijk is geworden dat bij elke emotie een mimiek en lichaamshouding hoort. Deze twee staan nooit los van elkaar!
De grote smiley’s wil ik ophangen in de klas.

Huizen

Een ideeenlijst over wat je zoal met huizen kunt doen.