Gym les hulpzwartepiet

 

Korte omschrijving van de opdracht:

De kleuters een gymles geven waarbij ook een aantal wiskundige aspecten (m.n de ruimtelijke oriëntatie) aan de orde komen.

 

Beginsituatie:

De kleuters zijn momenteel bezig met het project: “sinterklaas en zwartepiet”.

De gymles wordt meestal op dinsdag gegeven, vandaag op maandag.

 

Doelstellingen:

Voor de leerlingen:

·         Actief bezig zijn rond een actueel thema.

·         Analyseren naar plaats: “onder de krant, op de krant, naast de krant.”

·         Analyseren naar richting: “ over de krant”

·         Verhoudingen leren als: “als je de krant dubbel vouwt, wordt hij kleiner en ben ik te groot om er op te liggen”

 

Onderwijsleersituatie:

Inleiding:

Na de pauze ligt er in de klas een jute zak met een brief eraan vast. Ik zeg tegen de leerlingen: “Wat zou er in die zak zitten, zal ik het papiertje eens lezen?” Dan pak ik het papiertje waarop staat dat sinterklaas hulpzwartepieten nodig heeft. De kinderen moeten hun gymschoenen aandoen en naar de gymzaal gaan, daar mogen ze de zak openmaken.

 

Kern:

 In de gymzaal mogen de leerlingen in een halve cirkel gaan zitten om de zak. Ik zit bij de zak. Ik maak de zak open en vind nog een brief waarop de rest van de opdracht staat. Voor mij is dat ook fijn omdat ik op deze manier een handleiding heb.

 

In de brief staat dat alle leerlingen een krant uit de zak krijgen. Ik kijk in de zak en vind inderdaad een aantal kranten.

Ik geef alle leerlingen een krant. Zelf neem ik ook een krant zodat ik alle handelingen die de kinderen moeten doen voor kan doen. Ik lees weer verder in de brief van sinterklaas.

De krant is een slaapmatje voor zwartepieten. Want pieten moeten goed uitgerust zijn voordat ze de daken opgaan om cadeautjes in de schoorsteen te gooien. Maar, je moet wel helemaal op de krant liggen, anders krijg je het koud. Daarna wordt het nog moeilijker, als zwartepiet moet je ook op een halve krant kunnen liggen. Vouw hem maar dubbel en kijk of je er dan ook helemaal op kunt.

En als we de krant nu nog eens dubbelvouwen, kunnen we er ook op liggen? Dit lukt niet, maar zwartepieten moeten ook zittend kunnen slapen. Maar als de krant dan nog eens wordt dubbelgevouwen kunnen we er alleen nog maar op staan. Dan wordt de krant nog eens gevouwen, en nog eens. Het slaapmatje is nu zo klein geworden, dat de kinderen er nog maar met een voet op kunnen balanceren.

 

Dan staat er in de brief dat het tijd wordt om te gaan slapen. De leerlingen mogen onder de krantendeken kruipen. En het gaat regenen. Wie van de leerlingen kan de grootste deken over zich heen leggen?

 

Al snel is het tijd om op te staan. Eerst worden de dekens uitgeklopt zodat de kranten in grote golven op en neer wapperen.

 

Dan veranderen de kranten in daken. De leerlingen mogen de krant op de grond leggen. Een zwartepiet moet heel goed op het dak kunnen springen. Daarom moeten de leerlingen op de krant springen en er weer vanaf springen. Dit doen we een aantal keren.

 

Een zwartepiet moet ook goed over een dak heen kunnen springen. De leerlingen springen een aantal keren over de krant.

 

Dan de laatste opdracht. Hoeveel pieten kunnen er op één dak staan. Dit proberen we natuurlijk uit.

 

Afsluiting:

Op de brief staat dat sinterklaas trots is op zo’n goede hulpzwartepieten. Daarom zit er nog iets voor de leerlingen in de zak. Namelijk een zwartepietendiploma. Ik geef alle leerlingen een zwartepietendiploma. Daarna lopen we weer terug naar de klas.

 

Onderwijs- en leermiddelen:

·         Jute zak

·          15 Kranten

·         14 zwartepietendiploma’s


 

 

 

 

Ik heb een groot probleem.

Een aantal zwartepieten zijn ziek, ze kunnen geen cadeautjes in de schoorstenen stoppen.

Daarom heb ik hulp-zwartepieten nodig.

Ik dacht meteen aan jullie, zouden jullie mij willen helpen?

 

 

Oké, doe allemaal jullie gymschoenen aan en ga naar het speellokaal.

Neem de zak mee en maak hem in het speellokaal open.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie krijgen allemaal een krant. De kranten kun je vinden in de zak.

De krant is een slaapmatje voor zwartepieten. Want pieten moeten goed uitgerust zijn voordat ze de daken opgaan om cadeautjes in de schoorstenen te stoppen.

Je moet wel helemaal op de krant liggen, anders krijg je het koud.

Als zwartepiet moet je ook op een halve krant kunnen liggen. Vouw hem maar dubbel en kijk of je er dan ook helemaal op kunt.

En al je de krant nu nog een keer dubbel vouwt, kun je er dan ook op liggen?

Dit lukt niet, maar zwartepieten moeten ook zittend kunnen slapen.

Nu mag je de krant nog eens dubbelvouwen, je kunt er alleen maar opstaan. Dit is niet erg want zwartepieten kunnen ook staand slapen.

En vouw de krant nog eens dubbel, en nog eens, lukt dat?

 

Zo, nu wordt het tijd om te gaan slapen. Kruip maar onder je krantendeken. Wie kan de grootste deken over zich heen leggen?

 

Het is weer tijd om op te staan. Klop eerst je deken maar uit.

 

De kranten veranderen nu in daken. Leg de krant maar op de grond.

Een zwartepiet moet heel goed op het dak kunnen springen. Spring maar eens op de krant en er weer vanaf. Doe dit een paar keer.

 

Een zwartepiet moet ook goed over een dak heen kunnen springen. Doe dit ook maar een paar keer.

 

Jullie doen erg goed je best, ik heb nog één opdracht voor jullie.

Hoeveel pieten kunnen er op één dak staan?

Probeer het maar eens uit.

 

 

 

Jullie hebben de opdrachten heel goed gedaan, ik ben trots op jullie.

Jullie zijn erg goede hulpzwartepieten!

En omdat jullie zo goed je best hebben gedaan heb ik nog een verrassing in de zak liggen.