Gespikkelde spinnen vingerverf

 

Formulier 2a

Werkformulier: VOORBEREIDEN EN EVALUEREN VAN                                       
                           STAGEACTIVITEITEN MET KLEUTERS 
              1

 

1. Beginsituatie

·  Wat kennen en kunnen de kinderen al m.b.t. deze activiteit?

·  Hoe sluit de activiteit aan bij de belangstelling en ervaringen?

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen zijn al bezig met de herfst en ook met het maken van spinnen. Ze hebben al allerlei werkjes gedaan. De kinderen weten dus al wat spinnen zijn.

 

 

 

 

 

Feedback mentor

 

2. Bedoelingen

·  Welke bedoelingen heb je met de activiteit?

·  Wat wil je dat de kinderen bij deze activiteit ervaren, leren?

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedoeling is dat de kinderen hun fijne motoriek gaan trainen en dat ze er achter komen dat je op allerlei manieren spinnen kan maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organisatie

·  Welke leermiddelen, materialen ga je gebruiken?

 

·  Wat moet je van tevoren regelen, klaarzetten?

 

 

 

 

 

·  Met welke kinderen ga je werken? (hele groep, groepjes, groepje)

 

 

 

 

·  Hoe organiseer je het opruimen? (taakverdeling, regels en afspraken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ik ga vingerverf gebruiken, een schaar en papier.

 

· Ik moet van tevoren een voorbeeldje hebben gemaakt van wat de bedoeling is. Ik moet van tevoren ook de vingerverf klaar zetten en de verfschorten klaar hebben liggen, onderleggers moeten er ook al liggen.

 

· Ik ga met kleine groepjes werken van 3 a 4 kinderen per keer. Als er een kindje uit het groepje klaar is komt de volgende aan de beurt en ga zo maar door totdat iedereen klaar is.

 

· De kinderen die als laatste aan de opdracht hebben  gewerkt moeten alles netjes schoonmaken en opruimen.

 

 

 

 

4. Leerinhoud

·  Hoe begin je de activiteit? (uitleg, demonstreren, anders….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Welke materialen ga je hierbij gebruiken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ik ga als eerste uitleggen wat de bedoeling is, en nagenoeg de kinderen al bezig waren met het maken van spinnen heb ik ook wat verzonnen om met vingerverf gespikkelde spinnen te maken. Ik laat in de kring alvast het voorbeeld zien en dan kies ik 4 kinderen uit die als eerste aan de spinnen mogen beginnen.

 

 

 

 

 

· Ik ga vingerverf gebruiken, een voorbeeldje (dat ik thuis heb gemaakt), en gekleurd papier waarop de spinnen mogen worden gemaakt. Aan het einde laten we alles drogen en als het droog is knip ik ze uit en hang ik ze op in de klas.

 

 

 

 

 

 

Werkformulier: VOORBEREIDEN EN EVALUEREN VAN
                           STAGEACTIVITEITEN                                  
                    2

 

5. Uitvoering

·  Wat wil je, verwacht je dat de kinderen gaan doen?

 

 

·  Wat doe jij bij de uitvoering? (observeren, belangstelling tonen, materialen toevoegen, hulp bieden, reflecteren….)

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ik verwacht dat de kinderen met plezier aan het werk gaan. Dat ze zeker gemotiveerd zijn omdat het over spinnen gaat.

· Tijdens het uitvoeren van de opdracht zal ik zoveel mogelijk een helpende hand zijn (als kinderen dit nodig hebben). Verder zal ik ook met de kinderen praten over de kleuren en de vorm van de spin.

 

Feedback mentor

 

6. Afsluiten en terugkijken

·  Hoe sluit je de activiteit af?

·  Praat je nog even na? Waarover en hoe?

·  Wat doe je met de eventuele producten?

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de laatste kinderen zijn geweest (ik zal dit in  2 werktijden moeten doen) praat ik even na met de kinderen over hoe ze het vonden en of ze vaker met vingerverf aan de gang willen. De spinnen laat ik drogen en als ze droog zijn knip ik ze uit en hang ik ze in de klas op.

 

 

 

 

 

7. Lesovergang

·  Hoe organiseer je de overgang naar de volgende activiteit?

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik klaar ben met mijn activiteit laat ik de les overnemen door de docent.

 

 

 

 

 

8. Tijdsplanning

·  Voorbereiding, organisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Aanbieding

 

·  Uitvoering

·  Opruimen

·  Afsluiten/terugkijken

 

 

 

 

 

 

 

 

· Thuis ongeveer 15 minuten met het maken van het voorbeeld, op school ongeveer 5 min met alles klaar te zetten/leggen.

 

 

 

 

 

 

· 5 min met uitleg geven wat de bedoeling is

· minuut of 10 per kind

· 5 min

· 2 min met even napraten

 

 

 

 

9. Persoonlijke leerdoelen

<span style="font-family: Symbol; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso

Leliedans

Leuk spel over kikkers en een snoek in het speellokaal.