Handelingsplan

Naam: _____________________________________ Groep: ______________________

Geboortedatum: ________________________ Schooljaar: _______________________

School: ________________________________________________________________

Opgesteld door: __________________________________________________________

Periode van ______________ tot en met _______________ (week _______ t/m ______)

Afspraken voor dit                   0 Groepsleerkracht
plan zijn gemaakt                    0 Zorgbreedteleerkracht
in overleg met                         0 Team
0 Psycholoog
0 Ouders
0 Anderen nl. _____________________________________                                                                                   
Het probleem: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wat vindt het kind van het probleem? _________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Het te behalen doel : ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

De hulp wordt gegeven:         

0 in de groep door: ___________________ 0 met ondersteuning 0 zonder ondersteuning

0 buiten de groep door: ____________________________________________________                                         
Tijdsplanning: ___________________________________________________________

Welke hulp wordt gegeven? ________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Handelingsplan (vervolg)

Gekozen materiaal/ aanpak:   0 uit de methode         0 buiten de methode

namelijk: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Wat vindt het kind van de hulp? _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Plan voor thuis: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Evaluatie d.d. _____________ door: __________________________________________
met:                            
0 Groepsleerkracht    
0 Team           
0 Zorgbreedteleerkracht
0 Psycholoog
0 Ouders
0 Anderen namelijk: _______________________________________

Het doel is                   0 wel                0 niet          0 deels bereikt

Toelichting: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Evaluatie met het kind: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nieuwe afspraken: _________________________________________________________

________________________________________________________________________

Een typecursus voor kinderen volgen

In het hedendaagse leven werkt vrijwel iedereen wel eens met de computer. Stel je moet bijvoorbeeld een groot verslag schrijven, een motivatie brief maken voor een ...