Handelingsplan

Naam: _____________________________________ Groep: ______________________

Geboortedatum: ________________________ Schooljaar: _______________________

School: ________________________________________________________________

Opgesteld door: __________________________________________________________

Periode van ______________ tot en met _______________ (week _______ t/m ______)

Afspraken voor dit                   0 Groepsleerkracht
plan zijn gemaakt                    0 Zorgbreedteleerkracht
in overleg met                         0 Team
0 Psycholoog
0 Ouders
0 Anderen nl. _____________________________________                                                                                   
Het probleem: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wat vindt het kind van het probleem? _________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Het te behalen doel : ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

De hulp wordt gegeven:         

0 in de groep door: ___________________ 0 met ondersteuning 0 zonder ondersteuning

0 buiten de groep door: ____________________________________________________                                         
Tijdsplanning: ___________________________________________________________

Welke hulp wordt gegeven? ________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Handelingsplan (vervolg)

Gekozen materiaal/ aanpak:   0 uit de methode         0 buiten de methode

namelijk: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Wat vindt het kind van de hulp? _______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Plan voor thuis: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Evaluatie d.d. _____________ door: __________________________________________
met:                            
0 Groepsleerkracht    
0 Team           
0 Zorgbreedteleerkracht
0 Psycholoog
0 Ouders
0 Anderen namelijk: _______________________________________

Het doel is                   0 wel                0 niet          0 deels bereikt

Toelichting: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Evaluatie met het kind: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nieuwe afspraken: _________________________________________________________

________________________________________________________________________