Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

 

Vak: _____________________ Groep: ____ Leerkracht(en): ______________________
Tijdsperiode
Onderwerp
Bronnen / methode(s)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Spelen met kleuren

De kinderen zitten in de kring en om de beurt mogen ze vertellen welke kleur een voorwerp heeft. Zorg dat je zoveel voorwerpen als kinderen ...