Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

 

Vak: _____________________ Groep: ____ Leerkracht(en): ______________________
Tijdsperiode
Onderwerp
Bronnen / methode(s)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders

Controlelijst voor het evalueren van een gesprek met ouders Leerkracht: ________________________________________ Datum: ______________ Ouders: ________________________________________________________________ Waren er punten uit mijn voorbereiding die anders werkten dan ik ...