Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

Lijst van behandelde thema’s voor kennisgebieden

 

Vak: _____________________ Groep: ____ Leerkracht(en): ______________________
Tijdsperiode
Onderwerp
Bronnen / methode(s)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Huis

De leerlingen kunnen een voorstelling maken van het woord. (woord – beeldkoppeling). De kinderen zijn in staat om klanken auditief en visueel te herkennen.