BasisBits

BasisBits 3.0.
Een brief schrijven in Word, een tabel maken in Excel of een tekening maken in Paint: het zijn tegenwoordig vaardigheden die elk kind al in het basisonderwijs moet leren. En dat kan vanaf nu heel gemakkelijk, want met BasisBits 3.0 heeft u hét gereedschap in handen om kinderen vanaf 6 jaar wegwijs te maken op de computer!

Drie softwarepakketten
BasisBits 3.0 bestaat uit drie losse softwarepakketten: module A, B en C. Elk pakket bestaat uit een map met cd-rom, vier opzetboekjes, kopieerbladen en een handleiding. Nieuw is de doorgaande lijn: leerlingen starten in groep 3 met map A en eindigen in groep 8 met map C. In map A en B oefenen ze binnen de software van BasisBits, in map C maken ze met praktijkoefeningen ook uitstapjes naar de software zoals die op een gewone pc zit. Zo leren zij stapsgewijs en spelenderwijs de computer steeds beter kennen en omgaan met programma’s als Word, Excel en PowerPoint. Natuurlijk is er ook aandacht voor internet, e-mail en tekenen in Paint.

Concentrische opbouw
De methode is concentrisch opgebouwd. Veel onderwerpen komen terug in de volgende module en worden dan uitgebreider of diepgaander behandeld. Leerlingen in groep 5-6 leren bijvoorbeeld hoe tekst te knippen en plakken in Word, terwijl ze in groep 7-8 met ingewikkelder tekstvakken en paginanummers aan de slag gaan.

Digitaal rijbewijs
Na afsluiting van een map behalen leerlingen een deelcertificaat. De drie deelcertificaten vormen samen het ‘digitaal rijbewijs’.

Instaptoets
Met instaptoetsen wordt geregeld getest of de leerling bepaalde onderdelen uit een blok al kan of weet. Is dat het geval, dan wordt verdere uitleg overgeslagen. Weet hij dingen uit een vorige module niet meer? Dan volgt een herhaling. Zo sluit BasisBits 3.0 optimaal aan op de persoonlijke behoeften van elke leerling.

Meetpunten
Elk blok wordt afgesloten met een eindtoets. De resultaten worden automatisch geregistreerd in het leerlingvolgsysteem, zodat u er geen omkijken naar heeft.

Zelfstandig aan de slag
De leerlingen krijgen doorlopend feedback op hun prestaties. Wanneer de leerling een fout maakt, krijgt hij automatisch hulp. Als hij dezelfde opdracht weer onjuist invult, krijgt hij meer gerichte ondersteuning. Maakt hij de opdracht voor de derde keer verkeerd, dan wordt het juiste antwoord gegeven. Op deze manier kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag zonder vast te lopen.

Gesproken tekst
Alle teksten worden uitgesproken en u kunt als leerkracht zelf in het set-up systeem aangeven of u met of zonder geluid wilt werken. De methode is dan ook al te gebruiken vanaf groep 3, wanneer kinderen beginnen met lezen. Gaat het lezen hen nog wat moeilijk af, dan zijn de uitgesproken leesteksten dé uitkomst.

Aansluiting op VO
Basisbits 3.0 sluit goed aan bij de computervaardigheidstraining van het voorgezet onderwijs, Babbage, doordat de leerlingen ook aan het werk gaan met de echte software op de computer. Kortom, met BasisBits 3.0 haalt u een totaalpakket in huis waarmee u uw leerlingen de perfecte basis biedt om met alle veelgebruikte computerprogramma’s om te gaan!

 

BasisBits 3.0 in het kort
BasisBits 3.0 is een computervaardigheidstraining voor de hele school!
BasisBits 3.0 is concentrisch opgebouwd.
BasisBits 3.0 is geheel zelfstandig door te werken.
BasisBits 3.0 houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen.
BasisBits 3.0 heeft een leerlingvolgsysteem.
In BasisBits 3.0 worden alle teksten uitgesproken.

Wilt u algemene informatie neem dan contact op met de Informatielijn:
(0575) 594 894

Fantasie uitbeelden

In deze les gaan de kinderen fantaseren. Ze pakken denkbeeldige cadeautjes uit en spelen ermee. De klas raadt wat het kind gekregen heeft.