Voorlezen herfsttafel

 

Voorlezen verhaal:
 
Beginsituatie:
We gaan een herfsttafel maken en dit verhaal is een klein aanzetje hiervoor.
 
Bedoelingen:
De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaaltje “de herfsttafel” de kinderen voorspellen
de inhoud van het verhaal aan de hand van de titel en lay out.de  kinderen beantwoorden de
luistervragen die ik stel. Ze moeten dus goed luisteren.
 
Inrichting:
Ik zet de kinderen in hun hoefijzer vorm voor mij neer zo dat ik ze goed zie.
 
Organisatie:
Ik zet de stoeltjes al klaar. Leg de egel, boeken, enz alvast klaar op tafel. Ik heb een
egelknuffel, verschillende platen van egels, spinnen en paddestoelen.
 
Betrokkenheid:
Ik wil de kinderen betrokken houden door vragen te stellen, dingen te laten zien die ik heb
meegenomen en goed mijn lichaam (gebaren) bij het verhaal te gebruiken. Als een kind is
afgeleid stel ik vraag of spreek een stukje tekst iets harder uit. Dat trekt meestal wel de
aandacht.
 
Aandacht voor verschillen:
Voor kinderen die niet weten wat een egel of spin is heb ik dus platen en een knuffel mee.
Hierdoor wordt het ook visueel voor de kinderen.
 
Les:
Ik laat het blaadjes zien en vertel de titel. Ik laat de kinderen voorspellen waar zij denken dat
het over gaat.  Ik stel twee luistervragen;
1
Wat ligt er op de herfsttafel?
2
Wat is niet echt op de herfsttafel?
Ik lees het verhaal voor tot dat ik de antwoorden heb gelezen. Ik vraag twee kinderen om
antwoord en vertel de volgende 2 vragen:
3
Wie luistert niet naar het verhaal?
4
Wat vraagt de kabouter?
Ik lees weer voor tot dat de antwoorden zijn geweest. Twee kinderen geven antwoord. Ik
vertel de volgende vraag:
5
Wat komt er na de herfst en wat voor de herfst?
Ik lees tot de antwoorden zijn geweest en laat een kind antwoord geven. Ik lees het verhaal af.
Is het verhaal zo gegaan als wij voorspeld hadden. Ik vertel dat we een herfsttafel gaan maken
en ze de hele week spullen mogen mee nemen.