Uitnodiging Bovenbouw

Thema-avond over het onderwerp: Veilig naar school, een zorg van ons allemaal.

 

Ondanks het feit dat kinderen uit de bovenbouw in staat zouden moeten zijn zelfstandig naar school te gaan, blijft het verkeersonderwijs, een verkeersveilige schoolomgeving en aandacht voor de verkeersveiligheid van uw kind, belangrijk.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: het verkeersexamen, de verkeersmethode op school en het verantwoord zelfstandig naar school gaan van uw kind. In hoeverre kunt u als ouders een voorbeeld zijn voor uw kinderen en tot slot komt het onderwerp verkeersouders naar voren.

 
Graag willen wij met u praten op de thema-avond over bovenstaande onderwerpen. Een praktische avond waarbij u veel bruikbare tips krijgt hoe u als ouder samen met school de verkeersveiligheid van uw kind kunt vergroten.
 
De thema-avond op (datum) zal worden ingeleid door de heer/mevrouw (naam inleider). De avond begint om (tijdstip) en zal gehouden worden op (naam en adres school).
 
Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen!
 
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand strookje in te vullen en bij de leerkacht vanuw kind in te leveren voor (datum)?
 
Vriendelijke groet,
___________________________________________________
Ik kom wel/niet naar de thema-avond over verkeersveiligheid.
Ik kom met … personen. Naam:………………………………….
Ouder van:……………………….. uit groep ….