Tellen, redeneren, sorteren

Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie
 
Doel
         Tellen van kinderen.
         Redeneren en uitleg geven.
         Sorteren en vergelijken.
 
Tijd
25 minuten
 
 
 
 
 
 
Kring                              5
In de kring hebben we een gesprekje over:
         Hoeveel kinderen zitten er in de groep?
         Is iedereen er vandaag?
 
Spel                                5
Iedereen kijkt goed in de kring. Dan doet iedereen zijn ogen dicht. Één kind krijgt een tikje en verlaat de klas. Dan vertellen de kinderen hoe het kind eruit ziet die de klas heeft verlaten. Kleur haar, kleur ogen, kleding, etc.
Daarna kijken of de beschrijving klopt.
 
Kring (kern)               10
Het oplossen van een probleem of er meer jongens of meisjes in de klas zijn.
         Zijn er in de klas meer jongens dan meisjes?
         Kunnen jullie dat uitzoeken?
         Wie heeft er een idee?
 
Afsluiting                     5
Met de kinderen een spelletje doen, sta op als je een……
 
 
De kinderen zitten in de kring.
Zorg dat er materiaal is om het probleem op te lossen, zoals blokjes, papier, etc.