Beroepen uitbeelden

 

Opwarming:

Gesprekje in de kring. Wat is een beroep? Wat voor beroepen ken je?

Wat heeft je vader/moeder voor beroep?

Weet je al wat jij zelf later wil worden? Wat moet je allemaal kunnen om het beroep te kunnen beoefenen? Waarom lijkt het je leuk?

Ik laat ook enkele afbeeldingen zien van beroepen. Wat zie je? Wat moet je doen als je dit beroep hebt?

 

Kern:

Ik verdeel de kinderen in groepjes van 2. Ieder groepje krijgt een beroep. De kinderen zitten allemaal in de kring. Ik neem het eerste groepje mee op de gang. Daar vertel ik hen wat ze voorstellen. Met zijn tweeën mogen ze even bedenken hoe ze dit uit gaan beelden. Wanneer ze niets kunnen bedenken, kan ik hen eventueel helpen. Zo zijn er schilders, tuinmannen, zangeressen, bouwvakkers, dokteren, leraren, kappers, tandartsen, caissières (kassameisjes), acrobaten en fotograven. Wanneer ze eruit zijn, mogen ze de klas weer binnenkomen. Ze voeren in de kring het toneelstukje op en proberen daarmee de andere kinderen duidelijk te maken wat ze voorstellen. Wie het weet mag de vinger opsteken. Wanneer het goed is, mag dit kind de volgende zijn die de gang op gaat met zijn of haar medespeler. Als niemand kan raden wat het is, geef ik wat aanwijzingen.

 

Afsluiting:

Ik laat de kinderen evalueren door te praten over wat ze moeilijk vonden om uit te beelden, wat vonden ze een makkelijk beroep om uit te beelden en wie deed het goed? Waarom was het zo duidelijk bij de een?

Dansexpressie

Bewegingsonderwijs les waarin de kinderen leren met een lichaamsdeel te bewegen opmuziek.