Tekening maken en hierbij eigen tekst schrijven…

 

Taal & Communicatie
 
Voorbereiding:
Kies 2 (of meer) kinderen uit die al veel met lezen en schrijven bezig zijn. Laat deze kinderen
een tekening met eigen tekst maken nav. een bepaald thema (in dit geval het thema ‘verkeer’).
 
De materialen die je voor deze opdracht nodig hebt, zijn:
– tekenpapier
– kleurpotloden/stiften
– stempeldozen
De materialen die je voor deze opdracht nodig hebt, maar waar je zelf voor moet zorgen, zijn:
– plaatjes van begrippen te maken hebben met verkeer (auto, fiets, stoplicht, enz)
– stroken met woorden die te maken hebben met verkeer (auto, fiets, stoplicht, enz)
 
Inleiding:
Met de 2 kinderen die je voor deze activiteit heb uitgekozen, ga je aan een tafel zitten. 
Je stelt hen oa. de volgende vragen:
– Weten jullie welk thema deze week aan de orde is?
– Kunnen jullie enkele dingen opnoemen die met dit
thema te maken hebben?
– Vertel eens hoe je veilig de straat kunt oversteken?
– Enz.
Met de kinderen praat je over de vragen en antwoorden.
 
Kern:
Hierna vertel je hen wat de opdracht is: ze gaan een tekening maken over het thema ‘verkeer’
en mogen dan, bij datgene wat ze hebben getekend, opschrijven wat ze hebben getekend. 
Zijn er woorden bij die de kinderen niet kunnen schrijven/stempelen, dan doe jij dat voor hen. 
Terwijl de kinderen aan het tekenen en schrijven/stempelen zijn, stel jij hen oa. de volgende
vragen:
 
 
 
– Wat heb je een mooi vliegtuig getekend. Waar gaat dat 
vliegtuig naartoe?
– Wat moet je allemaal regelen als je met de bus wilt
reizen?
– Enz.
Met de kinderen praat je over de vragen en antwoorden.
 
Afsluiting:
Als de kinderen klaar zijn met het tekenen en schrijven/stempelen, vraag je hen of ze jou
willen vertellen/voorlezen wat ze hebben opgeschreven. Met de kinderen praat je over
datgene wat ze hebben getekend en geschreven/gestempeld.
Evt. worden de woorden die verkeerd zijn geschreven/gestempeld nog even gecorrigeerd. 
Om hen te laten zien wat ze fout hebben geschreven/gestempeld, schrijf jij de woorden nog
even op de juiste manier op.