3 Hoeken Gymles

 

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER


Student:

Thom de Vries

Datum:

 

Mentor:

 

Activiteit:

Gymles

Methode:

Tijdsduur:

 

50 minuten

 

Paboklas:

2B

Tijd:

Stageschool:

 

Locatie:

 

Groep:

1/2

Aantal leerlingen:

 


 

Doelen voor de leerlingen (Wat wil je dat de leerlingen aan het einde van de les bereikt hebben en hoe controleer je dit?)

          De lln kunnen op de muziek bewegen en zich aan het ritme aanpassen.

          De lln kunnen met beleid gericht op een doel gooien en deze dan ook raken.

          De lln kunnen zelf de hoogte inschatten vanwaar zij af kunnen springen.

          De lln kunnen een goede sprong maken en daarbij goed landen: Op twee voeten en door de knieën gezakt.

          De lln kunnen veilig omhoog klimmen door met hun hele hand de treden van de ladder beet te pakken, ook met hun duimen om de treden heen voor optimale grip.

 

Persoonlijke doelen (Aan welke gedragsindicatoren wil ik gaan werken tijdens deze lesactiviteit en dat doe ik door…)

  • 1.2.14 Ik kan gemakkelijk overschakelen van groepsniveau naar individueel niveau en omgekeerd.
    Dit laat ik zien door tijdens de gymles eerst de uitleg klassikaal te doen en dan bij het voorbeeld de lln aanwijzingen te geven hoe hij het precies moet doen en daarna eventueel het weer aan de klas vertellen.
  • 2.2.4 Ik ondersteun kinderen in hun werk en spel door ze te bemoedigen, te stimuleren, uit te dagen  en ik geef hen het gevoel dat ze zelf steeds meer kunnen
    Dit wil ik bereiken door tijdens de gymles de lln aan te moedigen als ze bezig zijn met het gymmen en zo te stimuleren. Uitdagen doe ik door een nieuwe uitdaging voor de lln te zoeken als er geen uitdaging meer is op een bepaald onderdeel.
  • 5.2.11 De benodigde materialen liggen klaar voor de les begint.
    Door tijdens de gymles alles klaar hebben staan.

 

Beginsituatie (Alles wat je vooraf moet weten: hoever met de stof? Wat ging vooraf? Methode? Motivatie kinderen voor vak of onderdeel? Veel gemaakte fouten? Zorgenkinderen?)

 

Groep 2 heeft al wel eens in het klimrek geklommen, groep 1 nog niet. De lln kunnen ook wel springen, dit doen zij spelende wijs ook vaal, maar of zij dit ook goed doen weet ik nog niet. Verder hebben de lln op deze manier nog geen gymles gehad dus dit is wel wat anders voor ze.

 

Lesomschrijving: (Wat voor activiteiten ga je deze les uitvoeren?)

 

In deze les gaan we in 3 hoeken werken.

Hoek 1: Klimwand. In deze wand heb ik verschillende ladders gehangen waarop de lln naar boven kunnen klimmen en geef de lln ook verschillende manieren om weer naar beneden te komen: Via de wand of de via de glijbaan.


Hoek 2: Diepspringen. Hier oefenen de lln het diepspringen. Er staat een kast met daaraan vast een lange bank. De lln gaan via de bank omhoog en stoppen op de hoogte waar vanaf zij willen springen.

Hoek 3: Pittenzak gooien. Het is hier de bedoeling dat de lln met pittenzakken op het doel gooien. Het doel kan zijn een krant of een mand/hoepel.

 

Inleiding

 

Duur

15 minuten

 

Korte omschrijving.

Eerst gaan de lln even warm lopen door het lokaal, dit op het tempo van een liedje (Nr. 45 van MM 1). Hierbij mogen ze niet over/onder de toestellen gaan. Dan deel ik de lln in als zij weer op de bank zitten. Omdat het dierendag is heb ik 3 dieren groepen: Egels, Vogels en Herten bijvoorbeeld.

Daarna komt de uitleg over alle hoeken met een voorbeeld van de lln zelf.

 

Wat doe jij?

Ik geef aan wat de lln vandaag gaan doen daarna zet ik de cd aan en doe af en toe wat mee zodat de lln op het goede tempo bewegen. Daarna zeg ik dat de lln op de bank gaan zitten en dan deel ik de groepen in. Geef uitleg over de hoeken en tot slot een wissel signaal afspreken (fluitje) iedereen stil en daarna rustig wisselen.

 

Wat doen de leerlingen?

Die komen binnen en gaan zitten op de bank. Dan bewegen ze op de muziek en daarna krijgen ze te horen in welke groep ze horen en gaan dan bij hun hoek zitten. Letten goed op bij de uitleg en doen het ook voor. Daarna herhaalt een lln wat er gedaan moet worden als ik fluit.

 

Hoe organiseer jij het?

Klassikale uitleg aan de lln. En dan in kleinere groepjes naar de hoeken. Stil zijn bij fluitsignaal en wisselen wanneer ik het zeg.
Verder duidelijke afspraken voor alle onderdelen:
Pittenzak gooien, pas zakken gaan halen als niemand meer gooit. Dan wisselen.
Klimmen: 1 Per ladder omhoog, als een boven is mag de volgende erachteraan.

Diepspringen: Achter de bank blijven staan wachten totdat de lln die voor je is gesprongen heeft.
Na de oefening weer achteraan aansluiten geldt voor alles.

 

Lesmaterialen

Cd-Speler, Cd Kan je zelf bepalen.

 

 

Kern

Duur

30 minuten

Korte omschrijving.

De lln gaan nu in hoeken bezig met gym.

Wat doe jij?

Ik zelf begeleid zo veel mogelijk lln bij hun bezigheden. Fluit wanneer we gaan wisselen.

Wat doen de leerlingen?

Die doen de activiteiten.

Hoe organiseer jij het?

De lln zijn nu in 3 groepen ingedeeld. Stil als ik fluit. Wisselen wanneer ik dat zeg, naar je onderdeel dat ik meld.

Lesmaterialen

Klimwand met ladders/glijbanen en matjes; Kast met bank en matjes; Pittenzakken

Op vakantie

Spreekvaardigheid vergroten, iets kunnen omschrijven, van een omschrijving kunnen achterhalen wat iets is