Gesprek in kleine kring n.a.v. prentenboek

 

 

 

 

Postbus 568

7550 AN Hengelo

M.A. de Ruyterstraat 3

7556 CW Hengelo

Tel. 074-2559100

 

Postbank 813949

Rabo Hengelo 32 75 08 027

info@edith.nl

www.edith.nl

Fax 074-2559191

VOORBEREIDINGSFORMULIER

Pabo 2,

Pabo 3, periode 1

Student(e)

Klas

PSL

Stageschool

Plaats

Mentor

:    Linda von Piekartz

:    VR2A

:    Theo Toenink

:    St. Sebastianus

:    Hellendoorn

:    Jeanette

 

Datum

Groep

Aantal lln.

 

:    12-10-04     

:    2     

:    21     

Vak- vormings- gebied, speelwerkthema of onderwerp:

:     Taal, een prentenboek.

       Groepsgesprek over losse tanden

Stage opdracht van: (aankruisen)

 

 

 *

 *

mentor

opleiding

eigen keuze

Lesdoel (gedrag – inhoud- omstandigheden – criterium):

De kinderen kunnen naar aanleiding van het boek en het onderwerp hiervan ( losse tanden hebben ) een gesprek voeren over het boek. Hierbij kunnen ze het verhaal ( deels ) weer vertellen, hierbij de platen in het boek gebruikend. Ook kunnen ze eigen ervaringen vertellen. Tijdens dit gesprek kunnen ze goed naar elkaar luisteren.

Persoonlijk leerdoel:

Ik kan een prentenboek presenteren door een boeiende inleiding. Daarnaast kan ik het prentenboek zo voorlezen ( goede intonatie, stemgebruik en houding ) dat de kinderen geboeid zijn en blijven. Ook kan ik een gesprek leiden en voeren in een kleine groep waarbij ik de kinderen zelf zoveel mogelijk aan het woord laat.

Beginsituatie:

Het onderwerp ‘losse tanden’ is actueel; een aantal kinderen hebben de afgelopen weken een tand verloren. Er is een kort gesprek geweest over de tand van Maarten. De kinderen hebben allemaal wel eens een tand gezien die eruit was, en weten wat het betekent wanneer je een tand verliest.

Er is vaker een prentenboek voorgelezen aan de kinderen.

Aandachtspunten:  voor derdejaars:  (aankruisen wat van toepassing is)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT2

ICO

gebruik van methodes

projectonderwijs

evaluatie (toetsing)

maatschappelijke doelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanvankelijk leerproces

adaptief onderwijs

klassenmanagement

     

     

     

Checklist materialen:

·          Boek ” Wiebeltandkriebel”

·          Mijn “akte van geheimhouding” ( zie hieronder voor de beschrijving van dit spannende formulier… )

     

 

                     


Lesfase

Tijd

Leerinhoud

Didactische aanpak, leerlingactiviteiten, organisatie en middelen

Opmerkingen mentor / docent

Inleiding

Oriëntatie

 

 

 

 

 

 

Terugblik

 

 

 

 

 

 

Kern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerking

 

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;