Taalideetjes

 

Opzet van de lessen
 
het thema boekpromotie. 
Omdat kleuters over het algemeen nog niet kunnen lezen hoort
bij mijn thema het domein (kerndoelen) ‘spreken en
luisteren’ en niet zoals in hogere groepen het domein
’lezen’. 
De opzet van deze leerlijn is dat ik in iedere les als
uitgangspunt een verhaal/ prentenboek/ gedicht neem. Van
daaruit komt een verwerkingsactiviteit die met taal te maken
heeft en zoveel mogelijk communicatief is of beantwoordt aan
een doelstelling. Deze verwerkingsactiviteiten verschillen
en zijn  niet altijd klassikaal. Omdat in de klas gewerkt
wordt met kiezen voor je eigen werkje, kunnen soms dus ook
zelf kinderen kiezen of ze hieraan meedoen of niet.
 
Domein A; Spreken en luisteren
 
Kerndoelen;
1. De leerlingen weten dat men kan luisteren en spreken met
verschillende doelen.
 
2. De leerlingen kunnen;
– de inhoud en de bedoeling van wat er tegen hen gezegd
wordt begrijpen
– vragen stellen om informatie te verzamelen over een door
henzelf gekozen onderwerp
– verslag uitbrengen
– iets uitleggen
– hun ervaringen, meningen, waardering of afkeuring op
persoonlijke wijze weergeven
– deelnemen aan een formeel gesprek
 
3. De leerlingen kunnen bij het realiseren van het
voorgaande in voorkomende situaties gebruik maken van
communicatiemiddelen.