Bouwen met blokjes

Leerdoelen (voor leerlingen)
 • Zo duidelijk praten dat de ander je kan verstaan
 • Meewerken aan de groepsopdracht
 • Luisteren naar elkaar
 • Rustig praten en werken
 • Om de beurt praten
 • Vragen stellen aan elkaar
 • Af en toe herhalen wat iemand zegt
 • Elkaar een complimentje geven
 • Ondersteundende opmerkingen geven
 • Hulp vragen aan een ander
 • Met elkaar problemen proberen op te lossen
 • Construeren/ruimtelijk inzicht.
 
Leermiddelen
Blokjes
Scheidingswand (multomap)
 
Inleiding:
 • Wat gaan we doen?: uitleggen dat we met blokjes gaan bouwen.
 • Maak groepjes van vier leerlingen. Ieder groepje gaat in tweetallen tegenover elkaar zitten.
 • Ze maken met de multomap een scheidingswand, zo dat ze niet kunnen zien wat de ander aan de andere kant doet.
 
Kern:
Het is de bedoeling dat een team samen een ontwerp maakt. Belangrijk is, dat ze beginnen met iets eenvoudigs, bijvoorbeeld een stapel van 4 gekleurde blokken.
 
Nu moeten de leerlingen aan de andere kant van het scherm het ontwerp precies namaken zonder te kijken. Om dit te kunnen doen, moeten ze vragen stellen en moeten de ontwerpers aanwijzingen geven.
 
Tussenevaluatie:
Wanneer de groep denkt dat ze dezelfde ontwerpen hebben, halen ze de wand weg. Hebben ze hetzelfde? Wanneer het is gelukt feliciteren ze elkaar. Als de imitatie niet helemaal is gelukt, gaan de tweetallen na wat wel goed is gegaan. Ze praten met elkaar hoe ze de volgende keer beter met elkaar kunnen overleggen.
 
Tweede gedeelte
De rollen worden nu omgedraaid.
 
Tussenevaluatie
Zie boven
 
Teams wisselen nu helemaal. Ze mogen nu een moeilijker ontwerp maken. 
 
Tussenevaluatie
Zie boven.
De rollen worden weer omgedraaid.
 
Eindevaluatie
Aan de hand van het evaluatieformulier praten over het groepsproces en het eindresultaat. Omdat we nog maar aan het begin van groep 3 zitten, kunnen veel kinderen nog niet lezen. Daarom heb ik besloten om samen met de gehele klas te evalueren. Ik heb daarbij het evaluatieformulier als leidraad gehouden. .
 
 
Evaluatieformulier
Dit formulier is ingevuld door:
Heb ik goed samengewerkt?
Beantwoord de vragen die hieronder staan. Kleur een van de rondjes in.
 
ja
soms
nee
Toen ik een antwoord wist, heb ik dat in de groep gezegd
O
O
O
Ik heb anderen naar hun ideeen gevraagd
O
O
O
Ik heb hulp gevraagd
O
O
O
Ik heb aan de anderen gevraagd of ik hen kon helpen
O
O
O
Ik heb andere kinderen in mijn groep geholpen
O
O
O
Ik heb anderen aangemoedigd om mee te doen
O
O
O
Ik heb anderen een complimentje gegeven
O
O
O
Ik heb ervoor gezorgd dat de anderen in mijn groepje doorwerkten
O
O
O
Ik het ervoor gezorgd dat iedereen meedeed
O
O
O
 

 

Orden de prenten

De leidster haalt een blad tevoorschijn met hierop verschillende prentjes (die een verhaal vormen) en vraagt aan de kleuters wat er op de prenten is ...