Verlegen

 

Leerdoel kinderen:
 
De kinderen leren uitgebreid het gevoel verlegen.
 
 
 
Inleiding :
 
Het boek wordt geïntroduceerd aan de hand van een knuffelvarken. Het varken wordt verstopt
zodat de kinderen hem niet zien. De leerkracht begint te praten  met het varken. Kom nou,
probeer het maar, het is niet eng. Laat de kop van het varken zien en doe hem dan weer weg.
 
Laat de kinderen het varken roepen. Uiteindelijk komt het varken te voorschijn. Het varken is
verlegen.
 
 
 
Wat is verlegen. Laat het uitleggen door de kinderen.
 
 
 
Het varken is zo verlegen dat het niet eens in de spiegel durft te kijken. Pak de lachspiegel en
laat het varken hier in kijken. Het varken schrikt en durft niet meer te kijken.
 
 
 
Kern :
 
Het verhaal wordt voorgelezen. Verhaal heet lang zal ik leven.
 
Denk hierbij aan expressieve vaardigheden. Stel vantevoren vragen aan Marouan, Emily en
Jemay.
 
 
 
Slot :
 
Met de kinderen napraten over het verhaal. Stel enkele vragen.
 
Wat deed het varken als hij andere dieren zag ? 
Wat vonden andere dieren van hem ? 
Wat deed het varken op het feestje ? 
Wat droomde ze ? 
Waarom was het varken niet meer verlegen na de droom ? 
 
 
Laat de kinderen ook eens vertellen wanneer zij verlegen zijn geweest. Begin zelf met een
voorbeeld.
 
Gebruik de lachspiegel en de gewone spiegel ook voor een activiteit. Wat zijn de verschillen.
 

Bijzondere soep, hoepels

Een gymle van ongeveer 25 minuten. De gymles kan zowel binnen als buiten gegeven worden. Er is geen thema gebruikt.