rond, vierkant, lang etc.

Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie
 
Doel
         Van te voren nadenken over wat je gaat zoeken.
         Het zelf zoeken van voorwerpen die bij elkaar horen
         Het verwoorden van je keuze
         De begrippen kennen en gebruiken (bijv. rond, vierkant, lang, etc.)
         De kenmerken kennen en gebruiken (bijv. kleur, vorm, inhoud, gebruik
 
Tijd
20 minuten
 
 
 
 
 
Inleiding                   5
Er wordt nog even gesproken over de vorige les.
 
Kern                        10
De kinderen gaan zelf op zoek naar materialen in de klas die bij elkaar horen. We spreken af dat het niet allemaal dezelfde voorwerpen mogen zijn, Maar de kinderen gaan van te voren nadenken of ze dingen gaan verzamelen naar kleur, omvang, vorm, tast, materiaalsoort of gebruik.
 
Afsluiting                 5
De voorwerpen worden bekeken in de kring. En er wordt gekeken wie er de meeste/minste of evenveel heeft.
Hierna legt iedereen zijn gevonden spullen weer terug op de plek waar ze lagen.
 
 
De inleiding en de afsluiting is in de kring. De kern is verspreid door de klas.
 
Zorg dat je duidelijke afspraken maakt met de kinderen wanneer ze weer terug moeten in de kring en hoe ze spulletjes moeten zoeken (niet schreeuwen, niet rennen, etc.)

Kleine kring over pesten

In een klein groepje kinderen praat je over pesten a.d.h.v. een verhaal uit meester Jaap. Speciale aandacht voor gesprekspatronen.