Rollen en duikelen

Rollen en duikelen

 

Wat heb je nodig?

1 Duikelen:(m.b.v. handen vast aan stang / ringen / touwen)

 1. Metalen ‘delta’ set met metalen stang tussen twee staanders. Matjes onder de stang.
 2. Trapezoïde op de zijkant met middenstang omhoog om te gebruiken bij afzet om rond te gaan (achterover) of om op te klauteren en over volgende stang voorover te duikelen. Matje onder het ophangpunt en draaipunt. Onder hoogste stang kastdeel in lengte aan een zijde als hoger afzet- / landingsvlak.
 3. Rekstokstang tussen twee insteekzuilen of andere rekstokinstallaties, bijv. in vloer verdwijnbare zuilen. Hoogste stang maag-tot borsthoogte. Drie banken aaneengeschoven met matjes erop onder stang. Verhoogd afzet- / landingsvlak
 4. Houten duikelstang / -stok tussen twee klimtorens van een klimgym-instalatie om maag-borst-hoogte en matjes onder de stang.
 5. Rekstokstang gelegen op twee springkasten die ongeveer 50 Cm. uit elkaar staan. Stang rust met de uiteinden oip de kasten (lederen bovenstuk). Stanghoogte: maag-boorst-hoogte van de gem. leerling.


2 rollen: (koppeltje duikelen)

 1. Lange mat op drie aaneengesloten banken die aan de 2e sport van het klimraam hangen. Waardoor een aflopen vlak ontstaat met kleine matten onder het horizontale deel van de mat op de vloer.
 2. Kleine matjes of een lange mat (uiteinde) op een of twee springplankjes, die naast elkaar liggen, waardoor eveneens een schuin aflopend vlak ontstaat.
 3. Twee op elkaar gelegen kleine matjes achter een deel van een kast (deksel) of breedte van een bank. Eerst op verhoging dan voorover rollen met afzet van kast of bank en handen op matje (zo krijg je meer vaart).
 4. De laatste is ‘gewoon’ koprollen, op een mat of matras.


NB bij alle opstellingen op veilige afstand een wachtpylon.

 

 

Volgorde van leervoorstellen

 1. Je mag overal (zie groepering) zelf weten wat je gaat doen.
  Werkafspraak: is er iemand bezig, dan moet je wachten bij de wachtpylon, en vraag je:"wanneer kan / mag ik?"
  Werkafspraak: Ja mag ten hoogste drie keer rollen op dezelfde plek, dan mag eerst degene die bij de wachtpylon staat.
 2. Probeer kinderen vooral tot ‘duikelen’ en ‘rollen’ te bewegen, want n.a.v. voorstel a, zullen er ook andere bewegingsvormen worden gedaan (op en af klauteren). Vandaag heb ik een duikel rol kamertje gemaakt.
 3. Voor duikelen:
  • voorover over de stang / achterover onder de stang en toch vast houden.

Voor rollen:

  • voorover (breedte-as) zijwaarts (lengte-as) en achterover bij schuine vlakken.
  • Bij horizontaal vlak: tweetallen naast elkaar. Wie kan op de voeten i.p.v. de bips of rug landen?

 

Groepering

Keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 1. Individueel en vrije keuze van de leerlingen waar gespeeld / gewerkt zal worden.
 2. Keuze groepering d.m.v. de vraag:"Wie wil er bij…?". Na een bepaalde tijd nogmaals vragen wie waar wil enz..
 3. Kleine werkgroepjes door de leerkracht bepaald op een vaste plek en dan rouleren.
 4. Klein groepje vaste plek en de rest vrij en dan rouleren.
 5. Voorgeschreven route voor de leerlingen.
 6. Alle leerlingen dezelfde opdracht, met dezelfde mediaopstelling.