Weekschema spinnen en slakken

 

Weekschema                           Thema: spinnen en slakken                                                                  van

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag (spinnen en slakken)

Donderdag (slakken)

Vrijdag  (spinnen en slakken)

Onthaal

Wo: exploratie uit de klas op speelplaats, spinnen en slakken zoeken en verzamelen in potjes. Bekijken met vergrootglas naar slijmspoor, web

Doel: kls nemen spinnen en slakken in hun natuurlijke omgeving waar

En kunnen enkele eigenschappen benoemen (poten, ogen, web, spoor)

 

Onthaal

Ned poppenspel en drama, de grote spinnenproef

Doel: kls begrijpen een verhaal bestemd voor hun leeftijdsgroep

Turnen

Onthaal

Onthaal

Aanvang liedje: slak maliemalak

Lo: het jaar rond met muziek p 87, aankruising = les

stappen als een slak heel traag en zo snel en schichtig als een spin

doel: kls gaan met muziek geen muziek, kls leven zich in in de rol van slak

 

Onthaal

Mo: ik ben de slak maliemalak

Spelen met een liedje

Doel: kls maken al spelend kennis met het liedje en kunnen enkele regels meezingen

 

Speeltijd

Speeltijd

Speeltijd

Speeltijd

speeltijd

 Wo: terrarium maken voor de spinnen en slakken wat heeft een spin en slak allemaal nodig, wat hebben we buiten gezien. Nadien mogen kls ze waarnemen met vergrootglas. Ook papier en potlood

Doel: kls brengen aan wat een spin of slak nodig heeft om te overleven en richten terrarium in

 Wo: verkennen van de spinnen en slakken met vergrootglas. Slijmspoor bekijken op zwart papier laten kruipen

Doel: kls kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen

 

Verjaardag vieren sécil

Wo: verkennen van de spinnen en slakken met vergrootglas. Slijmspoor bekijken op zwart papier laten kruipen

Doel: kls kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen

 

Beeld: slak uit brooddeeg boetseren . Kls weten hoe de spin en slak eruit zien

Slak lange worst en oprollen

Doel: verschillende beeldende en technische middelen aanwenden om tot een beeldend werk te komen

 

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Middagpauze

Beeld: instap  versje ieieieiei!!!. Spin en  slak uit brooddeeg boetseren . Kls weten hoe de spin en slak eruit zien

Slak lange worst en oprollen

Doel: verschillende beeldende en technische middelen aanwenden om tot een beeldend werk te komen

Rustmoment en verhaal de grote spinnenproef

Doel : kls genieten van het verhaal

Spin en  slak uit brooddeeg boetseren . Kls weten hoe de spin en slak eruit zien

Slak lange worst en oprollen

Doel: verschillende beeldende en technische middelen aanwenden om tot een beeldend werk te komen

Rustmoment en verhaal

 

Turnen

Rustmoment

Vrije keuzeactiviteiten

 

Rustmoment

verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzeactiviteiten                          thema: spinnen en slakken                                        van

 

Onderwerp

Doelstellingen

Evaluatie

Spinnenspel: web en 4 spinnen. 1 vlieg in het midden of ergens anders en spinnen mogen om de beurt naartoe schuiven. Gewonnen wanneer erop

Kls kunnen richting inschatten bij het verschuiven van de spin

 

Ontdekhoek: kls verkennen de spin zelf met vergrootglas en slak. Er zijn ook opdrachtkaarten waarbij de kleuters gerichter kunnen observeren

Kls ontdekken de spin en de slak en nemen hun eigenschappen waar

 

Boekenhoek: verhaaltjes in thema

Kls herkennen vertelde verhaal in de boekenhoek

Kls genieten van boeken in te kijken en  gericht te luisteren

 

Puzzel rond spin en slak

Eenvoudige puzzels max 8 stukken

Kls kunnen een puzzel van 6-8 stukken maken

 

Knutselhoek: spin maken uit papier, lijfje van de spin is er al en moeten poten knippen en kleven

Kls hanteren goede kniptechniek voor het knippen van repen

 

Schrijfhoek: web en slakkenhuis omcirkelen met potlood of stift

Kls kunnen met vloeiende ronde bewegingen de web en het slakkenhuis tot een goed einde brengen