Rekenen met de baby

 

Rekenontwikkeling
 
schatkist rekenen handboek p.5-22
 
leergesprekken
Meten van de baby en vergelijken de lengte van de kls in de klas t.o.v. meting in
november
Baby bezoek: hoe oud is de baby, welke kleren zijn al te klein, hoe zwaar, is de baby
al gegroeid
 
waarnemingslessen
Baby poppen sorteren
– Babyspullen sorteren
 
spelactiviteiten
Van alles twee, een paar
Gehoorkokers samen voegen
Kimspel met babyspullen
Teken je eigen ik-boek
 
Geboortekaartjes sorteren
 
Groeien van klein tot groot in tijdschrift foto’s knippen
 
Speelgoed sorteren
 
Het gezin  
 
Buiken meten
 
, hoe groot was hij bij de geboorte
Watertafel: babyflessen vullen