Rekenprobleem schatkaart

 

Voorbereiding/verslag van les- en andere stageactiviteiten

 

Naam student: Monique van Erp interklaas  Haarenot                                

Klas: V1B-LC3

Naam studieloopbaanbegeleider: renate dierendonck

Stageschool: de leilinde reusel        

Groep: 1 en 2                                      

Naam praktijkbegeleider: hanneke wijnen                   

Aantal leerlingen: 27

Datum:

Vak-/vormingsgebied: 

Onderwerp/thema van de lesactiviteit:

 

 

Eigen leervragen

         Wat wil je er voor jezelf mee bereiken?

         Welke inhoudelijke kennis heb je?

         In hoeverre moet je je eigen kennis/vaardigheden uitbreiden?

 

Ik wil de betrokkenheid van de kinderen vergroten

Ik wil de kinderen leren samenwerken

Ik wil dat ze nadenken over hun eigen gedrag, wat hebben ze gedaan

Ik wil de kinderen goed kunnen stimuleren op een positieve manier en kunnen zorgen voor een positieve sfeer in de klas tijdens de les.

 

 

 

 

 

Doelstelling:

         De kinderen leren samen te werken

         De kinderen leren met elkaar te overleggen

         Ze leren een rekenprobleem op te lossen

         Ze leren een schatkaart teken, dat heeft te maken met inzicht                         

 

Beginsituatie:

Ik doe de les met oudste kleuters. De kleuters hebben nog nooit een rekenprobleem voorgelegd gekregen. Ik denk dat sommige het heel moeilijk vinden en dat andere er goed mee vooruit kunnen. In die groep zitten een aantal kinderen die altijd betrokken zijn bij de les. Ik denk dat die kinderen de kar zullen trekken. En ik hoop dat ze de andere mee krijgen in hun enthousiasme.

 

 

Geraadpleegde literatuur/bronnen

 

 

         Methode pluspunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doe ik?

Leeractiviteiten

(wat doen de leerlingen?)

Onderwijs- en leermiddelen

(wat heb ik nodig?)

Inleiding

 1. Ik leg de schatkaart in met midden, op de mat.
 2. We gaan er met zijn allen omheen zitten.
 3. Ik zeg niks en laat de kinderen komen met verhalen.
 4. Samen kijken we wat het is.
 5. Soms stel ik vragen aan de kinderen. Over de kaart.
 6. Dan haan ik de legenda aan.
 7. Die bespreken we.

Inleiding

 1. De kinderen kijken naar de schatkaart, en komen met verhalen.
 2. Ze zijn in de inleiding actief bezig met de les.

 

 1. De schatkaart van de methode pluspunt.
 2. Mijn eigen gemaakte schatkaart.

Kern 1

 1. Nu ga ik over op de uitleg van de opdracht.
 2. Ik vertel wat de kinderen dadelijk gaan doen. Ze gaan aan het werk in 2 groepen. Het is de bedoeling dat ze zelf een schatkaart gaan maken. Ze moeten samen overleggen en samenwerken.
 3. Ik pols ook even of ze al een idee hebben over hoe het eiland eruit gaat zien.
 4. Ik maak van te voren afspraken met de kinderen. Ze moeten samenwerken, en iedereen moet meedoen. Het is de bedoeling dat ze  het samen oplossen.
 5. Dan gaan ze aan de slag. Ik verdeel de kinderen zelf in 2 groepen. Dat gaat wat sneller.
 6. De 2 groepen gaan aan de slag.
 7. Ik loop rond en kijk of het goed gaat ( als voorbeeld hang ik mijn schatkaart op het bord).
 8. Als er problemen zijn vraag ik wat er niet lukt. Maar ik wil het zo doen dat ze zelf met de oplossingen komen.
 9.  

Kern 1

 1. Eerst luisteren de kinderen nog naar de uitleg. Ze zitten dan nog in de kring.
 2. Als ze verdeeld zijn in 2groepen dan gaan ze aan een tafel zitten.
 3. Ze gaan aan de slag met de schatkaart.
 4. Wie tekent er, hoe zie het eiland eruit, wat voor eiland is het, waar verstoppen we de schat. Dat zijn allemaal vragen waar ze samen uit moeten komen.
 5.  

 

         Blad papier waarop ze kunnen tekenen.

         Potlood en eventueel kleurpotloden.

Kern 2

Kern 2

 

Afsluiting

 1. Ik stop de opdracht.
 2. De groepen laten aan elkaar zien wat ze gemaakt hebben.
 3. Samen bespreken we de schatkaart. Ze leggen de schatkaart uit.
 4. Ook vertellen ze me waar ze de schat zouden verstoppen.

Afsluiting   

 

 1. Kinderen vertellen iets over de schatkaart.
 2. Laten de schatkaart aan de andere groep zien.

 

       

 

 

 

 

 

 

Leerstof

Organisatie

Tijd

Inleiding

1.      De leerlingen leren hoe een schatkaart eruit ziet.

2.      De leerlingen leren wat een legenda is en wat er in staat.

 

Ik leg alles klaar voordat de les begint. Ik zorg dat ik alle materialen heb zodat we meteen kunnen beginnen. Ik weet niet of ik de les in een keer kan geven vanwege het tijdsbestek wat we hebben. Ik weet ook niet hoelang de leerlingen bezig zijn met het tekenen van de schatkaart. Ik vertel de opdracht geheimzinnig en enthousiast, ik hoop dat ik dan de kinderen aansteek. Ik wil graag dat ze betrokken zijn. De jongens zullen  het wel heel leuk  vinden. De jongens vinden piraten ook heel stoer en leuk, dus het zal ze wel aanspreken.

 

8 min

Kern 1

1.      De leerlingen leren hoe ze moeten samenwerken.

2.      Ze leren hoe ze een schatkaart moeten tekenen.

3.      Ze leren hoe ze een legenda in elkaar moeten zetten.

 

Als de activiteit is begonnen loop ik op en neer tussen de 2 groepen. Ik probeer te helpen, maar ze moeten zelf met een oplossing komen. Ik geef alleen tips. Als de samenwerking niet lukt in een groepje dan geef ik de kinderen een taak. Want het doel van mijn les is dat ze een schatkaart maken. Met het ruziën schieten ze dat doel voorbij en dat zou jammer zijn. Ik geef ook aanwijzingen aan de kinderen. Als hulpmiddel hang ik de kaart van pluspunt en mijn eigen kaart in de klas. Ze kunnen er dan naar kijken als ze het niet meer weten. Het resultaat van de kaart hangt af van de samenwerking binnen de groep.

 

20min

Kern 2

 

 

Slot

1.      De kinderen leren  reflecteren op hun eigen werk en de samenwerking.

2.      De kinderen leren hun eigen schatkaart uit te leggen.

 

 

We gaan weer terug in de kring zitten. En ik luister naar de verhalen van de 2groepjesm, ondertussen stel ik vragen. Hoe ging de samenwerking deed iedereen goed mee? Hoe ziet de schatkaart eruit? Waar ligt de schat verstopt?

3 min.

 

Hoe bepaal ik of ik mijn doelen heb bereikt?

Ik maak een evaluatie van de les. Bespreek het met mijn mentor. Ook wil ik de resultaten van de schatkaart bekijken. Hebben ze de opdracht begrepen of ging het finaal mis. Zo kan ik kijken of ik mijn leerdoelen bereikt heb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie van de student

         Verliep de activiteit zoals je gepland had? Waarom wel/niet?

         Hoe reageerden de leerlingen? Wat was jou bijdrage hiertoe?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen/adviezen van de praktijkbegeleider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening praktijkbegeleider