Poppenspel ruimtevaart

 

Naam: Ilse Lemmens
Activiteit: Taal
Onderwerp: poppenspel
Thema: De ruimtevaart
_______________________________________________________________________
 
 
BEGINSITUATIE :
 
De kls. zijn 4 jaar en werken rond het thema ruimtevaart.  Ze werken vandaag rond de
raket. De kls. hebben al een poppenspel gezien.
 
 
DOELSTELLINGEN :
 
Kerndoelstelling:
De kls. de kans geven om Rikske te helpen zoeken naar zijn raket.
 
Bijkomende doelstellingen:
 
 
Taal te verrijken
 
Te genieten van het verhaal
 
Te reageren op prikkels
 
De humor in het spel te begrijpen
 
Zich in te leven in Rikske
 
MATERIAAL :
 
Poppenkastpoppen: Rikske en Hennie
Poppenkast met speelplank
Raket
Muziek
Belletje
Decor huis Hennie
 
ORGANISATIE:
 
De kls. zitten voor de poppenkast in hoefijzervorm.De poppenkast staat opgesteld
in de onthaalhoek.
 
BRONNEN :
 
Eigen inspiratie
 
 

Estafettevorm

Als jullie nog ideeen of verbeteringen weeten hoor ik het gaag.