Leeftijden

Beginsituatie.
Voor deze opdracht moeten de kinderen grote lijnen van de ontwikkeling van de mens weten te herkennen. De kleuters zijn in staat om leeftijdsverschillen te zien aan een foto/ afbeelding.
Ik zal deze opdracht uitvoeren met de jongste kleuters uit mijn groep. Deze kinderen horen bij groep 1.
 
Inhoud van de aktiviteit/les:
Doelstelling
1. voor de leerlingen: De leerlingen kunnen in grote lijnen de ontwikkelingen van mensen aangeven en dit daarna afbeeldingen op volgorde leggen van deze ontwikkeling.
2.  voor jezelf: De kinderen kunnen ondersteunen bij deze activiteit. Het zal voor deze jonge
kleuters misschien wat lastig zijn, maar ze zullen met wat sturing van mij er zeker uit kunnen komen.
 
Hulpmiddelen.
·        Foto’s van mij in verschillende leeftijdsfases.
·        Afbeeldingen van mensen in verschillende leeftijds fases.
 
Uitvoering van de aktiviteit/les.
1.      Inleiding: Ik ga bij de kinderen aan hun tafelgroep zitten. Eerst leg ik de foto’s neer. Ik laat de kinderen de foto’s even bekijken en vraag hen of ze de persoon op de verschillende foto’s herkennen. (Het is juf Diana) Om te voorkomen dat de kinderen andere personen op de foto aanzien voor mij zal ik pop iedere foto mezelf even aanwijzen.
2.      Kern: Dan vraag ik de kinderen of ze de foto kunnen aanwijzen waarop ik het jongst ben. Dan zoeken we de foto waarop ik er net zo uit zie als nu. (waarop ik het oudst ben) Dan gaan we eens kijken of we de overgebleven foto’s ook ergens kunnen plaatsen.
3.      Afsluiting/evaluatie: Ik geef de kinderen de afbeeldingen van mensen. Aan de kinderen vraag ik: “Kunnen jullie deze plaatjes eens net zo neer leggen als dat we net hebben gedaan met mijn foto’s?”