Zelfstandig werken

 

 

q       CAMPUS VOORZIENIGHEID DIEST
DEMERSTRAAT 12 – B-3290 DIEST
TEL. 013-35 06 90 – FAX O13-33 54 01
E-mail: khldlodi@unicall.be

q       CAMPUS H.HART HEVERLEE
NAAMSESTEENWEG 355 – 3001 LEUVEN (Heverlee)
TEL. O16-39.92.00 – FAX 016-40.70.87
E-mail: dlo.heverlee@khleuven.be

 

DATUM :   16 /  10   / ‘01     

q       OEFENACTIVITEIT

q       STAGE

NAAM:  Sara Vanderlinden

KLAS DLO: 2 BokoB

SCHOOL:

Mater Dei Instituut

St. – Jacobsplein 13

3000  Leuven

q       groepsactiviteiten: zelfstandige activiteiten +geleide activiteit

 

q       groepsactiviteiten: zelfstandige activiteiten

LEEFTIJD KLEUTERS: 5 – jarigen

KLEUTERONDERWIJZER-(ES): Juf Frieda

 

 

BELANGSTELLINGSCENTRUM :  De ruimte

 

 

ZA1:     Prent van een zon beplakken met gekleurd papier

            Aantal kleuters (5 – 6)

(Wordt na de pauze vervangen door sterren bijtekenen en inkleuren.)

ZA2:     Ruimtewezens en – voertuigen boetseren met plasticine

            Aantal kleuters (5 – 6 )

ZA3:     Prent van een racket inkleuren, in stukken knippen en op een gekleurd papier kleven

            Aantal kleuters (5 – 6)

ZA4:     Gezelschapsspel

            Aantal kleuters (4)

GA: Wiskundige initiatie (Zie aparte voorbereiding)

 

SAMENWERKING MET: /

 

Richtlijnen voor verbetering door de student:

nieuwe voorbereiding / totale herwerking

 

aanvulling in de tekst

 

aanvulling op een apart blad

 

 

 


 

 


VERLOOP VAN DE ACTIVITEIT

 

Doelstellingen:

 

 

  Ontwikkelingsaspecten                     Concretisatie                                                      D.O.D

 

Keuzes maken (79)                                – Bewust worden van eigen voorkeuren,               /                                               
                                                              keuzes maken, keuzes kunnen uitstellen,
                                                              beslissingen nemen
         Bereid zijn om te kunnen kiezen 
tussen activiteiten die wat minder bekend
zijn
                                                                 
Visuele boodschappen                           – De betekenis van de pictogrammen van

(pictogrammen) interpre –                      het keuzebord, de functie ervan begrijpen           NED 3.2                                                              het                                                                     hetfunctie ervan begrijpen en

teren en er gepast op reageren.               en er gepast op reageren.                                   W.O. 5.4

 

 

Initiatief nemen (12)                                – actie ondernemen                                          /

                                                              – initiatief nemen op de vraag                                                                                                                                                van

                                                              van de leidster                                                                                                              

 

Regels en afspreken naleven                   – regels en afspraken rond het                     W.O.3.9
en waarderen                                         keuzeproces spontaan naleven                                                                                                                                             

                                                              – ervaren dat er grenzen gesteld worden      W.O.3.10

 

Zich oriënteren op waarden                    – Zelf goed willen doen

         zich inzetten voor waarden

die zichtbaar en tastbaar gemaakt

kunnen worden voor kleuters

                                                                                                                                  

 

 

 

1.      Inleiding

 

L. heeft op voorhand op iedere tafel het nodige gerief klaargelegd dat per opdracht gebruikt wordt.

L. legt aan de kls uit dat ze de verschillende activiteiten eerst rustig gaat voorstellen, nadien kunnen de kls uit de activiteiten kiezen.

 

2. Midden 

 

L. legt in de zitkring de activiteiten één voor één uit aan de kls.  Dit doet ze aan de hand van de tekeningen en/ of de attributen die voor de activiteiten worden gebruikt.

De L. zegt ook duidelijk hoeveel kls er per activiteit mogen zitten.

 

3. Afsluiting (vertrek van de groepen)

 

 (Dit kan ik nog niet doen, aangezien ik het keuzeproces nog niet gezien heb.)

 

4. (Eventueel) Klassikale afsluiting na de groepsactiviteiten

 

L. laat alle kls in de kring zitten en haalt enkele werkjes die de kls gemaakt hebben.  Ze probeert van iedere activiteit minstens één werkje te tonen.  L. toont de werkjes aan de andere kls en vermeld telkens van wie het werkje is en complimenteert het werkje.  De L. probeert de meest originele werkjes eruit te halen.

 

 


ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN

 

 

Ruimtewezens en – voertuigen boetseren met plasticine

 

 

Doelstellingen

Ontwikkelingsaspecten                    Concretisatie                                               D.O.D

– Kleinmotorisch bewegen                   – handvaardig zijn                                         

(45)                                                                                                              – kleinmotorisch, technieken voldoende

gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

– Een taak begrijpen,                            – de taak begrijpen en afwerken

aanvatten, volhouden                           – omgaan met lukken en mislukken

en afwerken. (82)

 

  Aandachtig en                                   – Met overgave een langere tijd

geconcentreerd bezig                          taakgericht kunnen werken, aandacht

zijn (85)                                                 richten op hoofdzaken.

 

Verwijzing naar ontwikkelingsdoelen/ leerplannen (derde opleidingsjaar)

 

Bronnen /

 

Materiaal

          Plasticine

          Prenten van ruimtewezens en – voertuigen

          Onderleggers

          latjes

 

 

Motivatie  (voorstellen)  en opstarten:

 

L. legt aan de kls uit dat ze een stukje plasticine mogen nemen en daarmee allerlei grappige en leuke ruimtewezentjes of ruimtevoertuigen van mogen boetseren.

 

Organiseren en begeleiden