pasgeboren boerderijdieren

Lente: pasgeboren boerderijdieren
 
    
 
DOELSTELLINGEN
Productdoel 
  • De kinderen kennen de actief/passief de begrippen: lente, kip/kuiken, varken/big, schaap/lammetje etc.
  • De kleuters kunnen de afbeeldingen op een vertelplaat benoemen en er een gesprekje voer houden.
  • Ze weten dat het bij de lente hoort.
Procesdoel
  • Inzicht krijgen in het feit dat in de lente veel nieuws geboren wordt in de natuur (dieren/planten).
  • Naar elkaar luisteren, zich ergens op kunnen concentreren.
 
 
LESOPZET
 
FASE I
Inleiding
Organisatie/middelen
Klassikaal in de kring. Cd-speler met de cd Muziek moet je doen (deel 1B): nummers 9 en 10.
Leerkrachtactiviteiten
 
 
Vertel de kinderen dat je een leuk lied kent over de lente en over pasgeboren dieren. Vraag of ze goed willen luisteren ‘Welke dieren hoor je in het lied?’ Draai eerst nr. 9 en dan nr.10 van de cd. Het eerste nummer bestaat uit diverse dierengeluiden (big, kalf, veulen, lam etc). Het tweede nummer is het liedje ‘Vannacht op de boerderij’. Wanneer de muziek afgelopen is, stel je vragen zodat duidelijk is welke dieren de kinderen gehoord en onthouden hebben.
Leerlingactiviteiten
De leerlingen luisteren naar de muziek, doen actief mee en geven antwoord op de vragen die ik stel.
Tijdsduur
5 minuten
FASE II
Kern
Organisatie/middelen
 
Klassikaal in de kring: met de grote vertelplaat met pasgeboren boerderijdieren en de kleinere beeldplaten met daarop afbeeldingen van dieren.
Leerkrachtactiviteiten
 
Pak de grote vertelplaat erbij en stel vragen als ‘Wat is dit voor dier?’, ‘ En hoe noem je het dier als het jong is en net geboren is?’. Zorg ervoor dat alle begrippen die je wilt behandelen aan bod komen. Praat ook met de kleuters over de leuke dingen van de lente: lekker weer, zonder jas naar buiten, langer licht buiten, bloemetjes komen te voorschijn.
Laat vervolgens één voor één de kleinere beeldplaten zien en vraag steeds wat voor dier het is. Wanneer het antwoord goed is leg je de plaat in het midden van de kring. Als alle platen in het midden liggen geef je een aantal kinderen een opdracht, bijvoorbeeld: ‘Pak de plaat met het lammetje’ en ‘Pak eens de moeder die bij het lammetje hoort?’.
Leerlingactiviteiten
 
De kinderen kijken naar de praatplaat, vertellen wat ze zien en geven antwoord op de vragen die ik stel. De kleuters luisteren naar elkaar en voeren de opdrachten uit die ik geef bij het onderdeel ‘pak de plaat met… ‘.
Tijdsduur
10 minuten
FASE III
Afsluiting
Beschrijving
 
Bij ‘arbeid naar keuze’ wordt het lottospel met de dieren als extra activiteit aangeboden, waarbij zo’n vijf kleuters mee kunnen doen. Het lottospel bestaat uit volwassen en pasgeboren dieren op kaartjes. Op elke lottokaart staan zes afbeeldingen. Leg het spel aan de kinderen uit (als dit nog niet bekend is).
 
 
 
VOORBEREIDING & MATERIALEN
·         Cd-speler, cd ‘Muziek moet je doen’ deel 1B.
·         De grote vertelplaat over pasgeboren boerderijdieren. 
·         De kleinere beeldplaten waarop de dieren los staan afgebeeld.
·         Lottospel.
 
LIEDJE ‘Vannacht’
 
Vannacht op de boerderij is een lammetje geboren.
 
En als je even luistert, dan kun je ’t vast wel horen.
 
Vannacht op de boerderij is een biggetje geboren.
 
En als je even luistert, dan kun je ’t vast wel horen.
 
Vannacht op de boerderij is een poesje geboren.  
 
En als je even luistert, dan kun je ’t vast wel horen.
 
Vannacht is op de boerderij is een kalfje geboren.
 
En als je even luistert, dan kun je ’t vast wel horen.
 
Vannacht op de boerderij is een veulentje geboren.
 
En als je even luistert, dan kun je ’t vast wel horen.
 
 
 
(uit: Muziek moet je doen, deel 1B, nr.10)