Thema ruimtevaart inleiding

 

Naam: Ilse Lemmens

Activiteit: Inleiding thema
Onderwerp: dramatiseren + opdrachtjes
Thema: De ruimtevaart
_______________________________________________________________________

 

 

Beginsituatie

De kls. zijn 4-5 jaar en het thema is ‘De ruimte’.  De kls. Hebben nog niets gedaan rond dit thema en de handelingen zijn nieuw voor hen.

Doelstellingen:

 

De kls. krijgen de kans om :

 • zich in te leven in het thema
 • opgedane indrukken uit te drukken
 • vertrouwd geraken met verschillende nieuwe woorden zoals planeet,
  Mars, Aarde, raket,…
 • Via allerlei opdrachten mekaar helpen en overleggen, plezier beleven
  aan het samen spelen.

Materiaal

 • raket
 • puzzel ( met de weg op naar de raket)
 • opdrachtkaartjes
 • kruisvraagjes
 • robotmuziek
 • radio

Methodische behandeling

1. 1nleiding

Ik ga jullie een verhaal vertellen, ik ga me verkleden, nu ben ik eventjes niet meer Juf, maar Dummy en Dummy gaat jullie iets vertellen, luister maar.

2. Instructie

Ik ben Dummy, weet je waar ik woon? ( Kls. raden)
Wel als het donker is en je kijkt naar buiten wat zie je dan? ( Sterren, maan,…)
Wel nog iets verder dan de maan daar is Mars en daar woon ik, bij mijn vriendjes de
Marsmannetjes, we maken altijd veel plezier, maar toch wou ik graag eens naar de Aarde komen, om te kijken of jullie ook veel plezier maken?

Maken jullie veel plezier? Zingen en dansen jullie graag?
Nu zitten we op de Aarde hè, en weten jullie nog vanwaar ik kwam? …..Mars

L. laat bord van de planeten zien.
Hoe zou ik nu van de Aarde terug naar Mars kunnen gaan?
( Kls. geven suggesties)

Wel ik zal jullie een geheim verklappen. Ik ben naar hier gekomen met een raket?
Hoe doet een raket?

Zo zwembeweging? NEE
Fietsbeweging? NEE
Vliegbeweging? NEE

L. doet juiste beweging voor.
W el ik was gisteren zo aan het dansen en toen ben ik in slaap gevallen en ik weet niet meer waar mijn raket staat.
Zouden jullie mij willen helpen zoeken?

Goed, dan moeten we eerst een paar opdrachtjes doen, na elke opdracht die we gedaan hebben krijgen we een puzzelstukje.
Op elk puzzelstukje staat een stukje van de weg, de weg waar de raket staat.
Is iedereen klaar? Dan gaan we nu met de eerste opdracht beginnen.

3. Slot

De puzzelstukjes worden in elkaar gelegd, de kls. vinden de weg waar de raket staat.

Dummy is zo blij, en dankt de kls. door samen met hen een ruimtedans te doen,
Dummy vindt het zo fijn bij de kls. en vraagt of hij in de klas mag blijven.
De kls. kiezen een plaats voor de raket in de klas.

Opdrachten

1. Maak een grote kring en zing 2 liedjes.

2. Iedereen zoekt een voorwerp dat rood is en legt het op de tafel.

3. De jongens gaan bij elkaar staan, en de meisjes gaan bij elkaar staan, maak nu2 rijen
 achter elkaar, de kleinste van voor en de grootste van achter.

4. De kls. gaan terug zitten.

quizvraagjes:

– Ik heb jullie juist een verhaal verteld, hoe was mijn naam in dat verhaal?
 was dat Dipsy? Links gaan staan
 W as dat Dummy? Rechts gaan staan

– Als het donker is en je kijkt naar buiten, wat zie je dan?
 W as dat sterren en de zon? Links
 W as dat sterren en de maan? Rechts

– lets verder dan de maan, daar woon ik. Wie weet nog hoe die mooie ronde bol, die
 mooie planeet heet?
 Was dat Mars? Links
 Was dat Aarde? Rechts

– De ronde bol, deze mooie planeet waar jullie allemaal op wonen, wie weet nog hoe
 die heet?
 Was dat Pluto ? Links
 Was dat Aarde? Rechts

– Wie weet nog met wat ik naar de Aarde gekomen ben?
 Met de raket? Links
 Met het vliegtuig? Rechts

5. Som 20 dierennamen op
 ( L. schrijft gauw op om dubbels te voorkomen)