Officiele brief schrijven

 

 
 
Stellen
officiële brief
 
1
afzender
Voornaam en Achternaam
 
 
Straatnaam en huisnummer
 
 
postcode en Stad
 
 
(Land)
 
 
 
 
 
 
 
 
(twee regels overslaan)
 
 
 
 
 
 
2
ontvanger
Bedrijfsnaam,
 
 
T.a.v. Mijnheer of Mevrouw Achternaam
 
 
Straatnaam en huisnummer
 
 
postcode en Stad
 
 
(Land)
 
 
 
 
 
(een regel overslaan)
 
 
 
3
Plaats/
datum
Abcoude, datum
 
 
 
 
 
(een regel overslaan)
 
 
 
4
onderwerp
Betreft: het onderwerp van je brief
 
 
 
 
 
(een regel overslaan)
 
 
 
5
aanhef
Geachte heer of mevrouw Naam ontvanger,
 
 
 
 
 
(een regel overslaan)
 
 
 
6
inhoud
begin hier met het schrijven van je brief. Let goed op hoofdletters, punten en de spelling.
 
 
 
 
 
Sluit je brief af met:
 
 
 
7
afsluiting
Hoogachtend of Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
(3 regels overslaan)
 
 
 
 
 
 
 
 
Je Naam
 
 
Wat moet je doen bij 1:
 
 • Hier schrijf je jouw naam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats, Alles netjes op een nieuwe zin.
 
Wat moet je doen bij 2:
 
 • Hier schrijf de bedrijfsnaam van de ontvanger,
 • Op de volgende regel schrijf je T.a.v dan de achternaam van de ontvanger. Als je hem stuurt naar een man, dan zet je voor de naam mijnheer. als je hem stuurt naar een vrouw, dan zet je voor de naam Mevr.
 • Verder schrijf je onder de naam de straatnaam, het huisnummer, de postcode en de woonplaats, van de ontvanger.
 
Wat moet je doen bij 3
 
 • Hier schrijf je de stad waarin jij de brief schrijft met de datum erachter. De datum schrijf je als volgt op:
 
12 december 2002. (Dus niet: 12-12-2002!!)
 
 • Let op dat je een komma schrijft tussen Abcoude en de datum.
 
Wat moet je doen bij 4
 
 • Hier schrijf je het woord Betreft: (let op de hoofdletter B en de dubbele punt)
 • Achter de : schrijf je in 1 zin op waar je brief over gaat.
 
Wat moet je doen bij 5
 
·         Dit is de aanhef van je brief.
·         Je begint altijd met Geachte
·         Daarna schrijf je heer of mevrouw
·         En daar achter de achternaam van de ontvanger
·         En dan een komma.
 
Wat moet je doen bij 6
 
 • Hier ga je de brief pas schrijven.
 • Let op, dat je begint met een kleine letter!
 • Let op dat je voor de rest de zinnen begint met een hoofdletter en dat je de zinnen afsluit met een punt.
 
Wat moet je doen bij 7
 
 • Dit is het slot van je brief
 • Bij een officiële brief sluit je altijd af met:
Hoogachtend, (let op de hoofdletter H en de komma)
of
Met vriendelijke groet, (let op de hoofdletter M en de komma)
 • Dan je handtekening
 • Dan je naam
 
Kijk goed na of je op de juiste plaatsen een hoofdletter hebt gebruikt en dat je aan het eind van de zin een punt hebt gezet!!
Sharon jansen
poelensteijn 16
1391 rrAbcoude
 
 
 
Meubelfabriek Oisterwijk
T.a.v. Mevrouw Wijn
Jan Mosmanslaan 87
5237 BB ‘s-Hertogenbosch
 
 
 
Abcoude, 12 december 2002.
 
 
Betreft: afspraak voor het ophalen van de kast.
 
 
Geachte mevrouw Wijn,
 
vorige week vertelde u mij dat u een kast te koop heeft. Ik heb er over nagedacht en ik heb besloten dat ik de kast graag van u wil kopen. Het zou mij het beste uitkomen als ik de kast op vrijdag 20 december kan komen ophalen.
 
Als dit voor u niet goed uitkomt, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 020-7742889. Ik ben bereikbaar tussen 10:00 uur en 16:00 uur.
 
Kunt u mij ook een routebeschrijving naar uw huis toe sturen? U zou dit kunnen e-mailen naar: sharon@jansen.com.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Sharon Jansen


 

Waar kun je je brief naar toe sturen?
 
 
Een paar voorbeelden:
 
 
Gemeente Abcoude,
T.a.v. de Burgemeester
Raadhuisplein 3
1391 CV Abcoude
 
De Regering
T.a.v. Mijnheer Balkenende
Postbus 20002
2500 EA Den Haag
 
Het Koninklijk Huis
t.a.v. Koningin Beatrix
Postbus 20009
2500 EA Den Haag
 
Het koninklijk Huis
t.a.v. Prinses Maxima
Postbus 20009
2500 EA Den Haag
 
 
 
je mag ook zelf iets bedenken!