Huis

 

lesvoorbereiding

Leerkracht :

Wendy

Klas :

1e leerjaar

Leergebied :

Taal

 

 

 

Lesonderwerp

Kern 4: aanleren ‘huis’

          verhaal

          structureerstrook aanbrengen ‘huis’

          letterlijn ‘h’

          auditieve discriminatie ‘h’

          samenstellen ‘huis’

Inoefening: werkboek

Handboek

Veilig leren lezen kern 4

Leerplan

Leerplan Nederlands – deelleerplan Lezen

Le.1.2, Le 2.2.1.1, Le 2.2.1.4

Leerplan Nederlands – deelleerplan luisteren en spreken

L 1.2.2

Beginsituatie

De leerlingen kunnen een voorstelling maken van het woord. (woord – beeldkoppeling). De kinderen zijn in staat om klanken auditief en visueel te herkennen.

Doelen

  1. Visuele woordherkenning ‘huis’
  2. Grafeem – foneemkennis
  3. auditieve discriminatie / analyse en synthese
  4. Lezen van wisselwoorden

Bronnen

Handleiding Veilig leren lezen kern 4

Media

reuzenleesboek kern 4, werkboek blz. 1 + 2 + 3, structureerstrook, klikklakboekje, leesboek kern 4, woordkaartje huis, letterkaartje ‘h

 

Bordschema :

 

                            huis

        h    ui     s


 

 

Inleiding

 

 

 

 

Kernverhaal ‘Het geheim’ : Aanbreng ‘huis’

 

 

1

Fragment 1 : huis (De hut in het bos)

Reuzenleesboek 4 blz. 1 en 2

 

 

Verwerking verhaal

Nieuw aan te leren woord ‘huis’

Leerkracht vertelt verhaal

Leerlingen luisteren

 

 

Verhaal navertellen

 

Reuzenleesboek 3, blz. 2

 

 

Kern

 

 

 

 

structureren ‘poes’

 

 

1

2

h ui s

 

 

‘h’

 

 

s

sok’ vooraan

‘roos’ achteraan

‘doos’ achteraan

‘neus’ achteraan

 

ui

Hak het woordje ‘huis’ eens in stukjes!!!

(individueel, per rij, klassikaal)

 

Welke letter zie je vooraan bij het woord poes?

 

 

Welke letter zie je achteraan bij ‘huis’?

In welke andere woorden, die we geleerd hebben hoor je de letter ‘s’? Staat die letter daar vooraan of achteraan?

 

 

 

Welke letter hoor je in het buikje?

Structureerstrook

 

Letterlijn ‘h’

 

 

1

2

Kopje : ‘h’

 

 

 

 

 

Welke letter hoor je in het kopje?

 

Letter ‘h schrijven aan het bord

Hoe schrijven we de ‘h?

Kinderen schrijven de letter mee in de lucht en verwoorden wat ze eerst zien en moet schrijven. (Visuele discriminatie)

 

 

Bord

 

Inoefening werkblad  

 

 

1

2

Werkboek kern 4blz. werkblad 1

          Visuele discriminatie van het woord ‘huis’

          Samenstellen ‘huis’ h + uis = huis

          Kopje, buikje, staartje aanvullen.

Overlopen van de opdracht

Zelfstandig opdracht maken

Werkboek

 

Reuzeleesboek 4 blz. 13 en 14: uitluisteren ‘h’

 

 

3

Uitluisteren ‘h’:

          huis

          hek

          hout

          hok

          horloge

          hand

          hamer

          haas

          handdoek

<s

De koningin huilt

Een vertelpantomime over een koningin die altijd huilt. Hoe gaan we haar weer vrolijk maken?