Berendans

0

Muziekbronnen

Cassette met het liedje berendans (vaak in mediatheek verkrijgbaar, bijv. op ‘De vrolijke kring’, uitgeverij Nevofoon)

 

 

Leervoorstellen / -opdrachten

 1. Eigen langzame stap-waggelpassen (heen-weer/voorwaarts), als een oude beer met naar keuze: op de plaats en met verplaatsingen in het ruimtedeel (zie onder richting en ruimtegebruik).
 2. Eigen langzame stap-waggelpassen met verplaatsingen
 3. Als 2; ook armen doen als berenpoten in langzaam tempo mee: armen naar beneden op-neer, vooruit heen-weer of opwaarts heen-weer. Vingers gespreid – vuisten gebald.
 4. Zijwaarts verplaatsen / Zijwaartse aansluitpas en/of voorlangs stappend. Als je naar rechts loopt gaat je linkerbeen voor je rechterbeen langs, en andersom.

 

 

Richting en ruimtegebruik

Ruimte verdelen in 3 vakken (‘berenhollen) en kinderen verdelen over de vakken. Kinderen dansen in hun vak.

 1. Eigen route/positie in de ruimte
 2. Heen en weer in eigen ‘berenhol’

 

 

Groeperingen van leerlingen

 1. Individueel
 2. Later tweetallen
 3. Drie-/ viertallen naast of achter elkaar

 

 

Begeleiding leerkracht

 1. Kort vraaggesprekje over oude beren (eventueel aansluitend bij een verhaal hierover), bijvoorbeeld ‘hoe loopt een oude beer?’
 2. Muziekbron (=gezongen teksten) laten horen; ‘Je mag als die oude beer gaan dansen en zelf weten waar je in je ‘Berenhol’ langsgaat/blijft!’
 3. Als 2, nu: de beer gaat voor- of achteruit
 4. Maar de beer doet behalve met zijn poten ook iets met zijn armen en handen!
 5. Als de kinderen geen eigen ideeën hebben eventueel vondsten van individuele leerlingen laten demonstreren en na laten doen. Zie ook leervoorstel 3.
 6. De beren gaan nu van de ene kant naar de andere kant en weer terug.
 7. Kijk, de beer gaat nu zo: Zijwaarts stappen met aansluitpas.
 8. Twee beren achter elkaar, de voorste beer bepaalt de route in het berenhol en doet zoals een oude beer met de benen (poten) en armen en handen. De tweede beer volgt en doet zoals de eerste beer.

No comments