Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen

Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen

 

 
 
Naam: _____________________________________________ Groep: ______________
 
Data: _________________________ Ingevuld door: _____________________________
 
 
1 Let het kind op de leestekens?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
2 Welke leestekens worden niet gelezen? (turven)
 
punt: ___________________________________________________________________
komma: ________________________________________________________________
vraagteken: ________________________ uitroepteken: __________________________
andere namelijk: __________________________________________________________
 
3 Past de intonatie bij de sfeer van de tekst?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
4 Betrekt het kind de illustraties bij de bepaling van de leestoon?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
5 Let het kind op woorden in de tekst als `boos’, `bang’, verdrietig’?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms          0 0 0 0 ja
 
6 Wordt het kind gehinderd door een leesprobleem?
 
0 0 0 0 nee          0 0 0 0 soms         0 0 0 0 ja
 
7 Score per beurt
 
0 0 0 0 onvoldoende           0 0 0 0 matig           0 0 0 0 voldoende                         
 
0 0 0 0 ruim voldoende    &
nbsp;  0 0 0 0 goed
 
 
Opmerkingen/ conclusies: __________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 

HeksHetty

Taalles over een heks waarin dekinderen zich zo goed mogelijk moeteninleven.