Individueel observatieformulier voor technisch lezen

Individueel observatieformulier voor technisch lezen

 
 
Naam: __________________________ Groep: ____ Datum:______________________
 
Ingevuld door: ___________________________________________________________
 
AVI: ________________ DMT:____________________ Anders: ___________________
 
 
1 Welke woorden worden fout gelezen? (letterlijk noteren)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2 Op welke wijze worden ze fout gelezen? (turven)
 
Lettertoevoegingen: ____________________ Letterweglatingen: ___________________
Foute lettervolgorde: ___________________ Fouten letterkennis: __________________
Komt er niet uit: _______________________ Spelt woord zonder synthese: __________
Leest onzinwoorden: ___________________ Raadt: _____________________________
Leest ander woord: ___________________   Anders: ____________________________
                     
3 Welke woorden weet het kind in het geheel niet?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
4 Hoeveel woorden worden in verhouding fout gelezen? __________________________
 
Dat is:   0 te veel       0 gemiddeld        0 weinig
 
5 Merkt het kind de gemaakte fouten zelf op?   0 Nee   0 Soms   0 Meestal   0 Altijd
 
Probeert het kind de gemaakte fouten uit zichzelf te corrigeren?
0 Ja, en is er meestal toe in staat          0 Ja, en vraagt er hulp bij                    
0 Ja, maar het lukt meestal niet             0 Voelt geen drang om de fouten te herstellen                   
 
6 Wordt er spellend gelezen?        0 ja       0 soms       0 nee    
We
lke woorden worden spellend gelezen? _____________________________________
_______________________________________________________________________
 
7 Wordt er aan het eind van de regel doorgelezen?       0 ja      0 nee
Het kind leest:     
0 woord voor woord    0 soms met onderbreking     0 vloeiend   0 met enige intonatie
 
8 Wat is de leessnelheid?
 
0 te langzaam      0 te snel     0 gemiddeld      0 goed
 
Opmerkingen/ conclusies: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________