Handelingsplan

Handelingsplan

 
Naam: _____________________________________ Groep: ______________________
 
Geboortedatum: ________________________ Schooljaar: _______________________
 
School: ________________________________________________________________
 
Opgesteld door: __________________________________________________________
 
Periode van ______________ tot en met _______________ (week _______ t/m ______)
 
 
Afspraken voor dit                   0 Groepsleerkracht
plan zijn gemaakt                    0 Zorgbreedteleerkracht
in overleg met                         0 Team
                                                0 Psycholoog
                                                0 Ouders
                                                0 Anderen nl. _____________________________________                                                                                  
Het probleem: ___________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Wat vindt het kind van het probleem? _________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
Het te behalen doel : ______________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
De hulp wordt gegeven:        
 
0 in de groep door: ___________________ 0 met ondersteuning 0 zonder ondersteuning
                                                                                                                                                                                                                                                                              
0 buiten de groep door: ____________________________________________________                                        
Tijdsplanning: ___________________________________________________________
 
Welke hulp wordt gegeven? ________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
Handelingsplan (vervolg)
 
 
Gekozen materiaal/ aanpak:   0 uit de methode         0 buiten de methode
 
namelijk: _________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
Wat vindt het kind van de hulp? _______________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
Plan voor thuis: ___________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
Evaluatie d.d. _____________ door: __________________________________________
met:                           
                                    0 Groepsleerkracht   
                                    0 Team          
                                    0 Zorgbreedteleerkracht
                         &nbs
p;          0 Psycholoog
                                    0 Ouders
                                    0 Anderen namelijk: _______________________________________
 
Het doel is                   0 wel                0 niet          0 deels bereikt
 
Toelichting: _______________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
Evaluatie met het kind: _____________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
Nieuwe afspraken: _________________________________________________________
 
________________________________________________________________________