Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema

Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema
 

 

 
Naam: ______________________________ Groep: _________ Startdatum: __________
 
Geboortedatum: _____________ Ingevuld door: ________________________________
 
 

 

 
1 Omschrijving van het probleemgedrag: ______________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
2 Hoe vaak komt het voor? _________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
3 In welke situaties komt het voor?____________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
4 Sinds wanneer komt het voor? _____________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
5 Hoe ontwikkelde het probleemgedrag zich? ___________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema (vervolg)
 

 

 
6 Welke maatregelen zijn al genomen? ________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
6a Met welk resultaat? _____________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
7 De ernst van het probleem voor de groep: ____________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
8 Informatie uit het gesprek met de leerling d.d.: _________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
9 Informatie uit het gesprek met de ouders d.d: __________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
10 Informatie uit het gesprek met het team: _____________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
 
 
11 Mogelijke nieuwe maatregelen: ____________________________________________
 
_______________________________________________________________________
 
_________________________________________ Evaluatie op: ___________________
 
 
 

Activiteiten April

  1 April 1 april Lesidee 1 april/ grappen 4 April Martin Luther King   6 April Goede vrijdag   8 April Pasen Lesidee pasen ...