Finding Nemo

Het zal voor de leraren wellicht duidelijk zijn dat het onderwerp van deze film meer aansluit bij bepaalde leergebieden dan bij andere. WO (wereldoriëntatie) is het sterkst vertegenwoordigd. De film draait immers hoofdzakelijk rond thema’s als plaats, ruimte, media, sociaal weefsel en milieu, die traditioneel tot dit leergebied behoren. Ook persoonlijke ontwikkeling komt veelvuldig aan bod. De thema’s ‘relaties’, ‘identiteit’, ‘gevoelens’, ‘waarden’ en ‘gedrag’ spelen een belangrijke rol in de film. Verder komen Nederlands, plastische opvoeding en mondelinge expressie eveneens uitgebreid aan bod. Bij de meeste activiteiten krijgen de leerlingen met verschillende leergebieden (of onderwerpen) te maken.  Een dergelijke vakoverschrijdende aanpak brengt een andere studiemethode met zich mee, waarvan je met geïsoleerde leergebieden vaak verstoken blijft. De leerlingen kunnen zo op een heleboel verschillende manieren ideeën opdoen en verwerken. 

 

 

In dit handboek gaan de leerlingen dieper in op de personages, de achtergrond en het verhaal uit de film Finding Nemo.  Ze ontdekken de onderwaterwereld van het Groot Barrièrerif, een wereldberoemd natuurwonder. Het rif is een uitstekend voorbeeld van de Australische mariene biodiversiteit. Er leven duizenden unieke diersoorten, waarvan er 43 als zeldzaam of bedreigd werden bestempeld door de World Conservation Union. De leerlingen bestuderen ook de personages uit de film: hoe hun persoonlijkheid is gegroeid, hun eigenheid, hun zelfbewustzijn en hun gevoel ergens thuis te horen. Begrippen als identiteit en verschil komen eveneens aan bod.

 

 

In de bijlage staat de hele les met alle werkbladen!