Stoeltjeplak

 

Doelstellingen

 

Reactie, inzicht ( vooraf denken) 

 

 

 

Presentatie

 

De kinderen zitten in een kring, op stoelen. Een stoel is leeg. Het kind dat links van de lege plek zit, schuift op naar rechts en zegt: ik zit, de volgende schuift en zegt: op een stoel, de laatste zegt: naast en vult een naam in. Deze persoon gaat op de lege plek zitten. Zijn stoel komt vrij en de beide buren proberen als eerste op deze stoel te gaan zitten. En het begint opnieuw.  

 

 

 

Stoeltje klap

 

Kinderen zitten in een kring, een persoon staat in het midden van de kring. Er is een stoel leeg. Het kind dat de onbezette stoel rechts van zich heeft, roept een naam van iemand uit de kring en slaat op de stoel. Degene van wie de naam genoemd gaat op de stoel zitten. Er komt een nieuwe stoel vrij, van voor af aan. De persoon in het midden probeert eerder op de lege stoel te gaan zitten, voordat de persoon rechts ervan kan slaan. Als dit lukt is de speler die vergat een klap te geven, de nieuwe speler in de kring.  

 

 

 

Materialen + organisatie

 

· Een stoel per leerling

· Kinderen in de kring

· Eerste spel: extra lege stoel 

 

 

 

Uitleg

 

Eerst ga ik de kinderen in een kring zetten, en dan leg ik ze uit wat de bedoeling is, het zijn twee vrij eenvoudige spelletjes die niet moeilijk uit te leggen zijn. 

 

 

 

Begeleiding

 

v Ik wil de groep motiveren door zelf enthousiast mee te doen.

v Door complimentjes te geven, aan te moedigen wil ik de groep stimuleren.

v ik wil aandacht geven door te stimuleren, motiveren, hulp te bieden, in te grijpen in onverwachte situaties, als iemand geen zin heeft, toch proberen de activiteit zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

v ik wil hulp bieden door iemand die niet mee doet er extra bij te betrekken, aandacht te geven,in te grijpen bij ruzies e.d. en vragen te beantwoorden.

v In onverwachte situaties wil ik reageren door te improviseren.